Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) РbО + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + H2O

Рb(ОН)2 + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O

Al2O3 + 3H2SO4 =Al2(SO4)3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] - у розчині

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O - у розплаві

                  натрій метаалюмінат

б) РbО + 2KOH = K2PbO2 + H2O

Рb(ОН)2 + 2KOH = K2PbO2 + 2H2O

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] - у розплаві

Al(OH)3↓ + NaOH = Na[Al(OH)4] -  у розчині  

                  натрій тетрагідроксоалюмінат

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень:

Аl -> Аl2O3 -> АlСl3 -> Аl(ОН)3

Al + O2 = Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

 

Вправа 3. Обчисліть масу калій цинкату, який утвориться в результаті сплавляння цинк оксиду кількістю речовини 0,2 моль з достатньою кількістю калій гідроксиду.

Відомо: v(ZnO)=2 моль   Знайти: m(K2ZnO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

0,2 моль                х г

ZnO   +   2KOH  =  K2ZnO2 + H2O

1 моль                  175 г

M(K2ZnO2)=2•39+65+216=175 г/моль, маса 1 моль=175 г

0,2 моль / 1 моль = х г / 175 г

х = 0,2 моль • 175 г : 1 моль

х =m(Na2ZnO2)=35 г

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O

y(ZnO):y(K2ZnO2)=1:1, тому y(K2ZnO2)=y(ZnO)=0,2 моль

M(K2ZnO2)=2•39+65+216=175 г/моль

m(K2ZnO2)=y(K2ZnO2)M(K2ZnO2)=0,2 моль175 г/моль=35 г 

Відповідь: m(Na2ZnO2)=35 г

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. Яким реактивом — концентрованим розчином лугу чи хлоридною кислотою — ви скористалися б, щоб відрізнити фосфор (V) оксид від цинк оксиду? Хлоридною кислотою.

Відповідь обґрунтуйте. Фосфор (V) оксид - кислотний, тому з кислотою не реагує, а цинк оксид - амфотерний, тому з кислотою буде реагувати.

ZnO + HCl = ZnCl2 + H2O

P2O5 + HCl 

З концентрованим розчином лугу  два оксиди будуть взаємодіяти, бо P2O5 - кислотний, a ZnO - амфотерний, причому продукти реакції будуть розчинними.

 

Вправа 2. Два учні проводили реакцію між алюміній сульфатом і натрій гідроксидом, користуючись однаковими розчинами, але зливаючи їх у різній послідовності: перший учень — до розчину NаОН добавляв розчин Аl2(SO4)3, другий — навпаки. Чому в одного учня в пробірці утворюється осад, що не зникає, а в другого — осад, що вмить зникає? У пробірці з надлишком лугу осад розчиняється, бо утворений амфотерний гідроксид вступає в реакцію з лугом.

Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Al2(SO4)3 + 6NaOH =  2Al(OH)3 + 3Na2SO4

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] - розчинна сіль натрій метаалюмінат.

Інші завдання дивись тут...

  • Влад Борок
    Чому нема сторінки 92? --------------> Бо є опорним конспектом
    29 березня 2021 12:12
  • Петро
    А чому не має сторінки 87-88 де самостійна саме немає силки можете силочку кинути будь ласка -----> Додали
    17 травня 2021 03:45