Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Закінчіть речення, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика.

Оксиди — це бінарні сполуки, які містять атоми Оксигену

Кислоти — це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку

Основи поділяються на розчинні у воді (луги) та нерозчинні у воді

Основні оксиди та основи вступають у реакцію тільки з кислотними сполуками

Кислотні оксиди та кислоти реагують тільки з основними сполуками

Амфотерні оксиди та гідроксиди реагують як з кислотами, так і з лугами

Барій оксид під час взаємодії з водою утворює основу, тому це основний оксид

Фосфор (V) оксид під час взаємодії з водою утворює кислоту, тому це кислотний оксид

Реакції обміну між кислотами та основами називають реакціями нейтралізації

Під час взаємодії розчинів солей з лугами спостерігається утворення осаду

 

Вправа 2. Розподіліть хімічні формули речовин по класах сполук: 

Оксиди Основи Кислоти Солі

BaO

FeO

NO2

 

KOH

Cu(OH)2

Zn(OH)2

Mg(OH)2

H3PO4

H2CO3

HNO3

 

NaCl

K2CO3

CuSO4

MgCl2

Вправа 3. Напишіть хімічні формули сполук; зазначте клас, до якого вони належать:

Назва речовини Хімічна формула Клас сполук

Літій оксид

Алюміній нітрат

Сульфітна кислота

Ферум (ІІІ) гідроксид

Li2O

Al(NO3)3

H2SO3

Fe(OH)3

оксид

сіль

кислота

основа

Вправа 4. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій:

BaO + H2O = Ba(OH)2

2KOH + Zn(NO3)2 = 2KNO3 + Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

 

Вправа 5. У наведенному переліку речовин виберіть ті, що реагують між собою. Складіть рівняння відповідних реакцій: купрум (ІІ) оксид, вода, сульфур (VІ) оксид, натрій гідроксид, хлоридна кислота, магній сульфіт.

CuO + SO3 = CuSO4

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

H2O + SO3 = H2SO4

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

NaOH + HCl = NaCl + H2O

2NaOH + MgSO3 = Na2SO3 + Mg(OH)2

 

Вправа 7. Під час прожарювання алюміній гідроксиду утворився алюміній оксид масою 10,2 г. Яка маса алюміній гідроксиду розклалася?

Відомо: m(Al2O3)=10,2 г   Знайти: m(Al(OH)3)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

 x г          10,2 г

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

156 г        102 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль алюміній гідроксиду і 1 моль алюміній оксиду.

M(Al(OH)3)=27+316+31=78 г/моль

Маса 1 моль=78 г,  а маса 2 моль=278 г=156 г

M(Al2O3)=227+316=102 г/моль, маса 1 моль=102 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній гідроксиду:

х г / 156 г = 10,2 г / 102 г, звідси

х г  102 г = 10,2 г • 156 г

х = 10,2 г • 156 г : 102 г

х =m(Al(OH)3)=15,6 г

ІІ спосіб

Кількість речовини алюміній оксиду масою 10,2 г обчислюємо за формулою y=y/M, де

M=Mrг/моль

M(Al2O3)=227+316=102 г/моль

y(Al2O3)=m(Al2O3)/M(Al2O3)=10,2 г : 102 г/моль=0,1 моль 

Складаємо рівняння реакції: 2Al(OH)3=Al2O3 + 3H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням реакції y(Al(OH)3):y(Al2O3)=2:1, тому

y(Al(OH)3)=2(A2O3)=20,1 моль=0,2 моль

Масу алюміній гідроксиду кількістю речовини 0,2 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(Al(OH)3)=27+316+31=78 г/моль

m(Al(OH)3)=y(Al(OH)3)M(Al(OH)3)=0,2 моль78 г/моль=15,6 г 

Відповідь: m(Al(OH)3)=15,6 г 

Інші завдання дивись тут...