Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть колір, у який забарвлюється лакмус у

І варіант розчині калій гідроксиду; 

Відповідь: Г синій

II варіант хлоридній кислоті

Відповідь: А червоний 

 

Вправа 2. У результаті реакцій

І варіант основ з кислотами утворюються:

Відповідь: Г солі

II варіант кислот з основними оксидами

Відповідь: Г солі

 

Вправа 3. Оберіть формулу речовини за її фізичними властивостями 

I варіант безбарвна кристалічна, нерозчинна у воді;

Відповідь: Б BaSO4

II варіант безбарвна кристалічна, розчинна у воді.

Відповідь: В КСl

 

Вправа 4. Позначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює 

І варіант луг; 

Відповідь: А кальцій оксид 

II варіант кислоту.

Відповідь: Б фосфор (V) оксид

 

Вправа 5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції

I варіант 

алюмінію з хлоридною кислотою;

2Al + 6HCl =2AlCl3 + 3H2↑     2+6+2+3=13

Відповідь: 13

II варіант 

алюміній оксиду з нітратною кислотою.

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O     1+6+2+3=12

Відповідь: 12

 

Вправа 6. Укажіть формулу гідрату для оксиду 

І варіант SO2

Відповідь: А Н2SO3

II варіант FeО

Відповідь: В Fе(ОН)2

 

Вправа 7. Укажіть формулу сполуки, записавши відповідне рівняння, під час термічного розкладу якої утворюється

І варіант купрум (ІІ) оксид;

А Сu(ОН)2 -> CuO + H2O

Відповідь: А Cu(OH)2

II варіант сульфур (ІV) оксид:

Г Н2SO3 -> SO2 + H2O

Відповідь: Г H2SO3 

 

Вправа 8. З якою із даних речовин (відповідь підтвердіть рівнянням реакції, укажіть тип реакції)  реагуватиме

І варіант МgО;

Б 2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O  - реакція обміну

Відповідь: Б HNO3

II варіант Н24

В 2NaОН + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O - реакція обміну

Відповідь: В NaОН

 

Вправа 9. Визначте речовину X у схемі перетворень, запишіть рівняння реакцій хімічних перетворень

І варіант Са -> X -> СаСO3 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Відповідь: В кальцій гідроксид

II варіант Na -> X -> Na3РO4

2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

Відповідь: Б натрій гідроксид

 

Вправа 10. Напишіть рівняння реакцій хімічних перетворень.

Підпишіть назви продуктів.

I варіант Сu(NO3)2 -> Сu(ОН)2 -> СuО -> СuSO4 -> CuCl2

Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3 

Продукти реакції: купрум (ІІ) гідроксид й натрій нітрат

Cu(OH)2 = CuO + H2O

Продукти реакції: купрум (ІІ) оксид й вода

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Продукти реакції: купрум (ІІ) сульфат й вода

CuSO4 + CaCl2 = CuCl2 + CaSO4

Продукти реакції: купрум (ІІ) хлорид й кальцій сульфат

II варіант Zn(ОН)2 -> ZnO -> Zn(NO3)2-> Zn(ОН)2 -> Na2ZnO2

Zn(OH)2= ZnO + H2O

Продукти реакції: цинк оксид й вода

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

Продукти реакції: цинк нітрат й вода

Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3

Продукти реакції: цинк гідроксид й натрій нітрат

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

Продукти реакції: натрій цинкат й вода

 

Вправа 11.

1 варіант Визначте масу в грамах осаду, який утвориться під час пропускання карбон (IV) оксиду об’ємом 2,24 л (н.у.) крізь надлишок розчину кальцій гідроксиду.

Відомо: V(CO2)=2,24 л   

Знайти: m(СaСO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

2,24 л                 х г

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

22,4 л                100 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

M(CaCO3)=40+12+316=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу кальцій карбонату:

2,24 л / 22,4 л = х г / 100 г, звідси

х г  22,4 л = 2,24 л • 100 г

х = 2,24 л • 100 г : 22,4 л

х =m(СaСO3)=10 г

ІІ спосіб

Кількість речовини вуглекислого газу об'ємом 2,24 л обчислюємо за формулою y=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

y(СО2)=V(СО2)/VM=2,24 л : 22,4 л/моль=0,1 моль 

Складаємо рівняння реакції: CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням реакції (СО2):y(СaСO3)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(СaСO3)=y(СО2)=0,1 моль

Масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,1 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(СaСO3)=40+12+316=100 г/моль

m(СaСO3)=y(СaСO3)M(СaСO3)=0,1 моль100 г/моль=10 г 

Відповідь: m(СaСO3)=10 г

II варіант Яка кількість речовини алюміній оксиду утвориться під час нагрівання алюміній гідроксиду масою 7,8 г.

Відомо: m(Al(OH)3)=7,8 г   

Знайти: y(Al2O3)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

7,8 г         х моль

2Al(OH)3↓ = Al2O3 + 3H2O

156 г        1 моль

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) алюміній гідроксиду й, відповідно, масу 2 моль.

M(Al(OH)3)=27+316+31=78 г/моль,

маса 1 моль=78 г, а маса 2 моль=782=156 г

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини алюміній оксиду:

7,8 г / 156 г = х моль / 1 моль, звідси

х моль  156 г = 7,8 г • 1 моль

х = 7,8 г • 1 моль : 156 г

х =y(Al2O3)=0,05 моль

ІІ спосіб

Кількість речовини алюміній гідроксиду масою 7,8 г обчислюємо за формулою y=y/M, де

M=Mrг/моль

M(Al(OH)3)=27+316+31=78 г/моль

y(Al(OH)3)=m(Al(OH)3)/M(Al(OH)3)=7,8 г : 78 г/моль=0,1 моль 

Складаємо рівняння реакції: 2Al(OH)3↓=Al2O3+3H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням реакції y(Al(OH)3):y(Al2O3)=2:1, тому

y(Al2O3)=y(Al(OH)3):2=0,1 моль:2=0,05 моль

Відповідь: y(Al2O3)=0,05 моль

Інші завдання дивись тут...