Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень:

Li -> Li2O -> LiOH -> Li3PO4

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

3LiOH + K3PO4 = Li3PO4+ 3KOH

 

P -> P2O5 -> H3PO4 -> Ca3(PO4)2

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

 

Fe -> FeO -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeCl2

2Fe + O2 = 2FeO

FeO + H2SO4 =FeSO4 + H2O

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O

 

Zn -> ZnO -> ZnCl2 -> Zn(OH)2 -> K2ZnO2

2Zn + O2 = 2ZnO

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

Zn(OH)2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

 

Вправа 2. Існують генетичні зв'язки між речовинами всередині ряду і між рядами. Складіть рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень (за напрямками стрілок):

1) MgO + H2O = Mg(OH)2

2) Mg(OH)2 = MgO + H2O

3) MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

4) 2MgSO4 = 2MgO + 2SO2 + O2

5) Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

6) MgSO4 + NaOH = Mg(OH)2 + Na2SO4

7) 2MgSO4 = 2MgO + 2SO2 + O2, а 2SO2 + O2 = 2SO3 при кат, t0C

8) SO3 + MgO = MgSO4

9) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

10) SO3 + H2O = H2SO4 

Інші завдання дивись тут...