Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Знайдіть та виправте помилку в схемі генетичного ряду неметалічного елемента:

Неметал -> Оксид неметалічного елемента -> Кислота -> Сіль

 

Вправа 2. Із наведених формул речовин побудуйте генетичні ряди:

а) S -> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3

S + O2 = SO2

SO2 + H2O = H2SO3

H2SO3 + Ca(OH)2 = CaSO3 + 2H2O

б) Ba -> BaO -> Ba(OH)2 -> ВаСl2

2Ba + O2 = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

 

Вправа 3. Складіть генетичний ряд добування заданих сполук із простих речовин. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

а) Карбонатна кислота

Ca -> CaO -> CaCO3

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + CO2 = CaCO3

б) Літій гідроксид

Li -> Li2O -> LiOH

4Li + O2 -> 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

 

Вправа 4. Визначте речовину X у схемі перетворень:

Фосфор -> X -> Магній ортофосфат.

А МgО

Б Р2O5;

В Н3РO4;

Г Мg(ОН)2.

Запишіть рівняння реакцій хімічних перетворень.

4P + 5O2  = 2P2O5

P2O5 + 3MgO = Mg3(PO4)2

 

Вправа 5. Установіть відповідність між схемами реакцій і типами хімічних реакцій:

Схема реакції Тип реакції

1 MgSO4 + NaOH= Mg(OH)2 + Na2SO4

2 CaO + Н2O = Са(ОН)2

3 Сu(ОН)2 = СuО + Н2O

4 CuSO4 + Fe = FeSO4 + Сu

А розкладу

Б сполучення

В заміщення

Г обміну

Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

 

Вправа 6. Заповніть таблицю за зразком:

P2O5 - фосфор (V) оксид, клас: оксид (кислотний).

Не взаємодіє з кислотою, але взаємодіє з лугом:

P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O

ZnO - цинк оксид, клас: оксид (амфотерний).

Взаємодіє як з кислотою, так і з лугом:

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид, клас: основа (основний гідроксид).

Взаємодіє з кислотою, але не взаємодіє з лугом:

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

H3PO4 - ортофосфатна кислота, клас: кислота.

Не взаємодіє з кислотою, але взаємодіє з лугом:

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Zn(OH)2 - цинк гідроксид, клас: основа (амфотерний гідроксид).

Взаємодіє як з кислотою, так і з лугом:

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

 

Вправа 6. У результаті здійснення перетворень за схемою:

ферум (ІІІ) хлорид -> ферум (ІІІ) гідроксид -> ферум (ІІІ) оксид було добуто ферум (ІІІ) оксид масою 16 г. Обчисліть масу солі, яка вступила в реакцію.

Відомо: m(Fe2O3)=16 г   Знайти: m(FeCl3)-?

Розв'язання

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х моль        16 г

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

2 моль       160 г         

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) ферум (III) оксиду й, відповідно, масу 1 моль. 

M(Fe2O3)=256+316=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (III) гідроксиду:

x моль / 2 моль = 16 г / 160 г, звідси

х моль  160 г = 2 моль • 16 г

х = 2 моль • 16 г : 160 г

х =y(Fe(OH)3)=0.2 моль

Складаємо рівняння реакції:

х г                   0,2 моль

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

162,5 г              1 моль                              

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) ферум (III) хлориду й, відповідно, масу 1 моль. 

M(FeCl3)=56+335,5=162,5 г/моль, маса 1 моль=162,5 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (III) хлориду:

x г / 162,5 г = 0,2 моль / 1 моль, звідси

х г  1 моль = 162,5 г • 0,2 моль

х = 162,5 г • 0,2 моль : 1 моль

х =m(FeCl3)=32,5 г

ІІ спосіб

Кількість речовини ферум (III) оксиду масою 16 г обчислюємо за формулою y=y/M, де

M=Mrг/моль

M(Fe2O3)=256+316=160 г/моль

y(Fe2O3)=m(Fe2O3)/M(Fe2O3)=16 г : 160 г/моль=0,1 моль 

Складаємо рівняння реакції: 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Fe(OH)3):y(Fe2O3)=2:1, за властивістю пропорції 1y(Fe(OH)3)=2y(Fe2O3), тому

y(Fe(OH)3)=2y(Fe2O3)=20,1 моль= 0,2 моль

Складаємо рівняння реакції: FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl

y(FeСl3):y(Fe(OH)3)=1:1, тому

y(FeCl3)=y(Fe(OH)2)=0,2 моль

Масу ферум (III) хлориду кількістю речовини 0,2 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(FeCl3)=56+335,5=162,5 г/моль

m(FeCl3)=y(FeCl3)M(FeCl3)=0,2 моль162,5 г/моль=32,5 г 

Відповідь: m(FeCl3)=32,5 г 

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. За допомогою послідовності яких реакцій можна добути цинк оксид, використовуючи цинк, кальцій оксид, воду й хлоридну кислоту? Напишіть рівняння відповідних реакцій. До яких типів належать ці хімічні реакції?

1) СaO + H2O = Ca(OH)2 - реакція сполучення

2) 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2↑ - реакція заміщення

3) Ca(OH)2 + ZnCl2 = CaCl2 + Zn(OH)2↓ - реакція обміну

4) Zn(OH)2 = ZnO + H2O - реакція розкладу

 

Вправа 2. Обчисліть об’єм кисню (н. у.), потрібний для спалювання фосфору, якщо внаслідок взаємодії добутого фосфор (V) оксиду з водою утворилася кислота масою 9,8 г

Відомо: m(P2O5)=9,8 г    Знайти: V(O2)-?

Розв'язання

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

         х л    9,8 г

 4P + 5O2 = 2P2O5

       112 л    284 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу і об'єм кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 5 моль займуть у п'ять разів більший об'єм, тобто 112 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) фосфор (V) оксиду й, відповідно, масу 2 моль

M(P2O5)=231+516=142 г/моль, маса 1 моль=142 г, а маса 2 моль=284 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

х л / 112 л = 9,8 г / 284 г

х л  284 г = 9,8 г • 112 л

х = 9,8 г • 122 л : 284 г

х =V(О2)=3,9 л

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини фосфор (V) оксиду масою 9,8 г за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(P2O5)=231+516=142 г/моль

y(P2O5)=m(P2O5)/M(P2O5)=9,8 г : 142 г/моль=0,07 моль 

Складаємо рівняння реакції: 4P+5O2=2P2O5

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(O2):y(P2O5)=5:2, за властивістю пропорції 2y(O2)=5y(P2O5), тому

y(O2)=5y(P2O5):2=50,07 моль:2=0,175 моль

Обчислюємо об'єм кисню кількістю речовини 0,175 моль за формулою V=yVM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(О2)=y(О2)VM=0,175 моль22,4 л/моль=3,9 л

Відповідь: V(O2)=3,9 л

Інші завдання дивись тут...