Інші завдання дивись тут...

Сторінка 20-22

Вправа 1. За допомогою схем будови атомів та електронних формул поясніть:

б) на яку частинку перетвориться атом Сульфуру, якщо він приєднає два електрони;

S° (+16) ))) 1s22s22p63s23p4 +2е S2- (+16) ))) 1s22s22p63s23p4[18Ar]

атом     286                            йон    288

в) на яку частинку перетвориться атом Натрію, якщо він віддасть свій зовнішній електрон.

Na° (+11) ))) 1s22s22p63s1 -1е Na+ (+11) )) 1s22s22p6[10Ne]

атом      281                      йон       28

Висновок: йони — це заряджені частинки, на які перетворюються атоми внаслідок втрати або приєднання електронів.

 

Вправа 2. 3 погляду електронної будови атомів поясніть, чому Натрій порівняно з Алюмінієм має більш виражені металічні властивості. Атом Натрію на останньому енергетичному рівні має менше електронів, ніж Алюміній, тому легше їх віддає, щоб набути оболонку атома найближчого інертного елемента.

 

Вправа 3. Поясніть, чому Флуор порівняно з Оксигеном має більш виражений неметалічний характер. Атом Флуору на останньому енергетичному рівні має більше електронів , ніж атом Оксигену, тому легше приєднує електрони до завершення енергетичного рівня атома.

 

Вправа 4. Не складаючи електронних формул, укажіть кількість електронів на останньому енергетичному рівні в атомах Сl   7  , Pb   4    , As   5  , Кг   8  .

Кількість електронів на останньому енергетичному рівні в атомах елементів головних підгруп дорівнює номеру групи, в якій перебуває елемент.

 

Вправа 5. Атоми яких елементів мають такі електронні формули: a) 1s22s22p4; б) 1s22s22p63s23p2; в) 1s22s22p63s23p64s2?

Відповідь: а) Оксиген О;б) Силіцій Si ; в) Кальцій Са.

 

Вправа 6. Атом елемента має на останньому енергетичному рівні 5 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? Спарених два s-електрони, неспарених три р-електрони.

 

Вправа 7. За електронною формулою (не дивлячись у Періодичну систему хімічних елементів) схарактеризуйте елемент:

Електронна 

формула

1s22s22p63s23p5 1s22s22p3 1s22s22p63s23p64s1  1s22s22p6

Період, у

якому

розміщуєть-

ся елемент

 3  2  4  2

Група та

підгрупа

 VII 

головна

 V 

головна

 I

головна

 VIIІ

головна

Порядковий 

номер

елемента

 17

2+2+6+2+5=17

 7

2+2+3=7

 19

2+2+6+2+6+1=19

 10

2+2+6=10

Електрони

зовнішнього 

енергетич-

ного рівня

 7

разом 7

(два s- і

п'ять p-

електронів)

 5

разом 5

(два s- і

три p-

електрони)

 1

1 s-електрон

 

 8

разом 8

(два s- і

шість p-

електронів)

Кількість

неспарених 

електронів

 1  3  1  0

У електронній формулі на період, в якому перебуває елемент, вказує коефіцієнт перед останньою змінною.

Інші завдання дивись тут...