Інші завдання дивись тут...

Сторінка 30

Вправа 1. 

Укажіть найактивнішій лужний елемент (І варіант)

A Na Б Cs В Аl Г Fr Д Mg

Відповідь: Г

Укажіть найактивнішій металічний елемент 3-го періоду (II варіант):

A Na Б Cs В Аl Г Fr Д Mg

Відповідь: А

 

Вправа 2. Укажіть найактивнішій неметалічний елемент 3-го періоду (І варіант);

А P Б Cl В I Г F Д Si

Відповідь: Б

Укажіть найактивнішій неметалічний елемент VII групи (II варіант):

А P Б Cl В I Г F Д Si

Відповідь: Г

 

Вправа 3. Розташуйте хімічні елементи за посиленням:

І варіант, металічних властивостей

А Силіцій

Б Магній

В Натрій

Г Алюміній

Відповідь: 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В         

II варіант, неметалічних властивостей

А Нітроген

Б Силіцій

В Алюміній

Г Карбон

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А

 

Вправа 4. У якого з елементів у кожній парі яскравіше виражено металічні або неметалічні властивості? Відповідь обґрунтуйте з погляду електронної будови атомів.

І варіант.  

А Магній і Кальцій

Однакова кількість електронів на останньому енергетичному рівні, але радіус атом Кальцію більший, ніж атома Магнію.

У групах із зростанням заряду ядра атома, зростає радіус, а чим більший радіус, тим далі від ядра розміщені зовнішні електрони, тому здатність віддавати електрони зростає і металічні властивості елементів посилюються. 

Б Фосфор і Хлор

Однакова кількість енергетичних рівнів, але радіус атом Хлору менший, ніж атома Фосфору.

У періодах із зростанням заряду ядра атома, зростає кількість електронів на зовншньому енергетичному рівні, а радіус зменшується, тому здатність приєднувати електрони зростає і неметалічні властивості елементів посилюються. 

II варіант

А Літій і Калій

Однакова кількість електронів на останньому енергетичному рівні, але радіус атом Калію більший, ніж атома Літію.

У групах із зростанням заряду ядра атома, зростає радіус, а чим більший радіус, тим далі від ядра розміщені зовнішні електрони, тому здатність віддавати електрони зростає і металічні властивості елементів посилюються. 

Б Флуор і Нітроген

Однакова кількість енергетичних рівнів, але радіус атом Флуору менший, ніж атома Нітрогену.

У періодах із зростанням заряду ядра атома, зростає кількість електронів на зовншньому енергетичному рівні, а радіус зменшується, тому здатність приєднувати електрони зростає і неметалічні властивості елементів посилюються.

 

Вправа 5. За будовою зовнішнього енергетичного рівня атома визначте елемент, запишіть формули його вищого оксиду та відповідного гідрату оксиду, зазначте їх хімічний характер та назви:

І варіант.

A...3s23p1

Атом елемента має три енергетичні рівні, тому елемент розміщений у 3 періоді. На останньому енергетичному рівні атома міститься два s- і один p-електрон, разом 3 електрони, тому елемент перебуває у ІІІ групі головної підгрупи.

Це Алюміній Al. Вищий оксид Al2O3 ― алюміній оксид, гідрат оксиду Al(OH)3 ― алюміній гідроксид. Амфотерний.

Б ...3s23p5.

Атом елемента має три енергетичні рівні, тому елемент розміщений у 3 періоді. На останньому енергетичному рівні атома міститься два s- і п'ять p-електронів, разом 7 електронів, тому елемент перебуває у VIІ групі головної підгрупи.

Це Хлор Cl. Вищий оксид Сl2O7  хлор (VII) оксид, гідрат оксиду HCl  хлоридна кислота. Кислотний.

II варіант.

A ...3s1;

Атом елемента має три енергетичні рівні, тому елемент розміщений у 3 періоді. На останньому енергетичному рівні атома міститься 1 s-електрон, тому елемент перебуває у І групі головної підгрупи.

Це Натрій Na. Вищий оксид Na2O  натрій оксид, гідрат оксиду NaOH  натрій гідроксид. Основний.

Б ...3s23p3

Атом елемента має три енергетичні рівні, тому елемент розміщений у 3 періоді. На останньому енергетичному рівні атома міститься два s- і три p-електронів, разом 5 електронів, тому елемент перебуває у V групі головної підгрупи.

Це Фосфор Р. Вищий оксид Р2O5  фосфор (V) оксид, гідрат оксиду H3РО4  ортофосфатна кислота. Кислотний.

 

Вправа 6. Складіть формули та назви вищих оксидів запропонованих елементів. Вкажіть їх хімічний характер. Відповідь доведіть рівняннями реакцій взаємодії оксидів з водою. Назвіть продукти реакцій.

І варіант.

А Магній;

MgO  магній оксид. Основний.

З водою взаємодіють оксиди, гідрати яких є лугами, а Mg(OH) ― малорозчинна основа.

Б Сульфур. 

SO3  сульфур (VI) оксид. Кислотний.

SO3 + H2O = H2SO4  сульфатна кислота.

II варіант.

А Літій;

Li2 літій оксид. Основний.

Li2O + H2O = 2LiOH  літій гідроксид (луг).

Б Нітроген.

N2O5  нітроген (V) оксид. Кислотний.

N2O5 + H2O = 2HNO3  нітратна кислота.

 

Для кмітливих

Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3. Атом цього елемента має на один енергетичний рівень більше, ніж атом найактивнішого неметалічного елемента. Знайдіть цей елемент та складіть електронну формулу його атома в основному та збудженому станах. Які його валентні можливості? Найактивнішим неметалічним елементом є Флуор  елемент 2 періоду, атом якого має 2 енергетичні рівні. Атом шуканого елемента має 3 енергетичні рівні (2+1=3), тому елемент перебуває у 3 періоді. Валентність елемента, що утворює летку сполуку з Гідрогеном, дорівнює різниці числа 8 і номера групи (х), в якій розміщується елемент, тому 8-х=3, звідси х=5.

Отже, шуканим елементом є Фосфор Р. У основному стані в електронній оболонці атома Фосфору є три неспарених електрони, тому валентність ІІІ, а в збудженому стані   п'ять, тому валентність V. 

 

Інші завдання дивись тут...