Інші завдання дивись тут...

Сторінка 43

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ.

Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду.

Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) ― -1.

Ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

Ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках -2, крім сполук O+2F2- і Н2+1О2-1.

Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

Найвищий ступінь окиснення відповідає номеру групи, до якої належить елемент, за винятком Флуору, Оксигену.

Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення, у формулах бінарних сполук елемент із більшою електронегативністю стоїть на другому місці.

Мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8.

ВЛАСТИВІСТЬ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТІ: алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у хімічній сполуці завжди дорівнює нулю, а у складному йоні ― заряду йона.

 

Вправа 1. Визначте ступені окиснення елементів у наведених речовинах:

Cl20, H+1Br-1, Mg+2l2-1, Al2+2S3-3, Fe0, Cu2+O-2, Cu+2O-2, N2+5O5-2, N+4O2-2, С+4Сl4-1, C+4S2-2, І20, Сr+6O3-2Н2+1S+4O3-2, Ca+2S+4O3-2, H3+1P+5O4-3, K3+1P+5O4-3, Ca3+2(P+5O4)2-3, Ca+2S+6O4-2

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Сульфуру у сполуці Н2SO3

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Сульфуру у сполуці через х:  Н2+SхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 21+х+3(-2)=0, звідси 2+х-6=0, тому х=4. Отже, ступінь окиснення S (+4)

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Сульфуру у сполуці СаSO3

Ступінь окиснення О (-2), Са (+2). Позначимо ступінь окиснення  Cульфуру у сполуці через х:  Са+2SхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 12+х+3(-2)=0, звідси 2+х-6=0, тому х=4. Отже, ступінь окиснення S (+4)

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці H3РO4

Ступінь окиснення H (+1), O (-2). Позначимо ступінь окиснення  Фосфору у сполуці через х:  H3+1PхO4-2тоді за властивістю електронейтральності 31+1х+4(-2)=0, звідси 3+х-8=0, тому х=5. Отже, ступінь окиснення Р (+5)

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці К3РO4

Ступінь окиснення К (+1), О (-2). Позначимо ступінь окиснення  Фосфору у сполуці через х:  К3+1PхO4-2тоді за властивістю електронейтральності 31+1х+4(-2)=0, звідси 3+х-8=0, тому х=5. Отже, ступінь окиснення Р (+5)

Ступінь окиснення Са (+2), О (-2). Позначимо ступінь окиснення  Фосфору у сполуці через х:  Са3+2(PхO4-2)2тоді за властивістю електронейтральності 32+2х+24(-2)=0, звідси 6+2х-16=0, тому х=(16-6):2=5. Отже, ступінь окиснення Р (+5)

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Сульфуру у сполуці СаSO4

Ступінь окиснення О (-2), Са (+2). Позначимо ступінь окиснення  Cульфуру у сполуці через х:  Са+2SхO4-2тоді за властивістю електронейтральності 12+х+4(-2)=0, звідси 2+х-8=0, тому х=6. Отже, ступінь окиснення S (+6)

 

Вправа 2. Позначте валентність та ступінь окиснення елементів у сполуках:

Валентність H2ІSІІ, H2І, H2ІO2ІІ, H2ІOІІ, Al2ІІІO3ІІ, N2ІІІ

Ступінь

окиснення

H2+1S-2, H2+1О-2, H2+1O2-1, H2+1O-2, Al2+3O3-2, N2+1О-2

У яких із даних сполук валентність і ступінь окиснення чисельно не збігаються? У простих речовинах неметалах H2 i N2.

У сполуці N2 валентність Нітрогену ІІІ (N≡N). У сполуці Н2 валентність Гідрогену І (Н—Н). А ступінь окиснення елементів у цих простих речовинах дорівнює 0.

Інші завдання дивись тут...