Інші завдання дивись тут...

 

Вправа 1 Виберіть правильне твердження щодо властивостей основ:

б) взаємодіють з кислотними сполуками.

 

Вправа 2 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння.

І варіант

Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

Fe(OH)2 = FeO + H2O

2KOH + Cu(NO3)2 = 2KNO3 + Cu(OH)2

II варіант

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

6KOH + P2O5 = 2K3PO4 + 3H2O

Zn(OH)2 = ZnO + H2O

3LiOH + AlCl3 = 3LiCl + Al(OH)3

 

Вправа 3 Виберіть речовини, з якими взаємодіє:

І варіант - калій гідроксид

Напишіть рівняння відповідних реакцій. Підпишіть назви продуктів.

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O  калій нітрат і вода

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O  калій карбонат і вода

2KOH + PbCl2 = 2KCl + Pb(OH)2 калій хлорид і плюмбум (ІІ) гідроксид

2KOH + Ca(NO3)2 = 2KNO3 + Ca(OH)2 калій нітрат і кальцій гідроксид

ІІ варіант ― кальцій гідроксид (сильна основа, виявляє всі властивості лугів)

Напишіть рівняння відповідних реакцій. Підпишіть назви продуктів.

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O  кальцій натрат і вода

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O  кальцій карбонат і вода

Сa(OH)2 + PbCl2 = CaCl2 + Pb(OH)2 кальцій хлорид і плюмбум (ІІ) гідроксид 

Ca(OH)2 + K3PO4 = KOH + Ca3(PO4)2 калій гідроксид і кальцій ортофосфат

 

Вправа 4 Чи відбудеться хімічна реакція, якщо розчином натрій гідроксиду подіяти на розчини даних солей?

І варіант

Напишіть рівняння можливих реакцій. Назвіть ознаки за якими можна дізнатися, що хімічна реакція відбулася.

2NaOH + FeCl2 = 2NaCl + Fe(OH)2 Ознака: утворення осаду.

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 Ознака: утворення осаду.

2NaOH + MnBr2 = 2NaBr + Mn(OH)2 Ознака: утворення осаду.

II варіант

Напишіть рівняння можливих реакцій. Назвіть ознаки за якими можна дізнатися, що хімічна реакція відбулася.

3NaOH + AlBr3 = 3NaBr + Al(OH)3 Ознака: утворення осаду.

2NaOH + MgSO4 = Na2SO4 + Mg(OH)2 Ознака: утворення осаду.

2NaOH + NiCl2 = 2NaCl + Ni(OH)2 Ознака: утворення осаду.

 

Вправа 5

І варіант

Обчисліть кількість речовини кальцій гідроксиду, яка прореагує з карбон (IV) оксидом об'ємом 3,36 л (н.у).

Відомо: V(CO2)=3,36 л   

Знайти: ν(Ca(OH)2)-?

Розв'язання

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

3,36 л  х моль            

CO2 + Ca(OH)2  =  CaCO3 + H2O

22,4 л  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм і кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л. 

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини кальцій гідроксиду:

3,36 л / 22,4 л = х моль / 1 моль, звідси х моль  22,4 л = 3,36 л • 1 моль

х=ν(Ca(OH)2)=3,36 л • 1 моль : 22,4 л = 0,15 моль

ІІ спосіб

Кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом 3,36 л обчислюємо за формулою ν=V/Vm, де Vm ― молярний об'єм

ν(CO2)=V(CO2)/Vm=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль 

Складаємо рівняння реакції: CO+ Ca(OH)= CaCO+ H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. За рівнянням реакції:

ν(CO2):ν(Ca(OH)2)=1:1, кількість речовини однакова, тому

ν(Ca(OH)2)=ν(CO2)=0,15 моль

Відповідь: ν(Ca(OH)2)=0,15 моль.

II варіант

Який об'єм сульфур (IV) оксиду (н.у.) прореагує з калій гідроксидом кількістю речовини 0,2 моль?

Відомо: ν(Ca(OH)2)=0,2 моль  

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х л      0,2 моль            

CO2 + Ca(OH)2  =  CaCO3 + H2O

22,4 л  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм і кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л. 

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

х л / 22,4 л = 0,2 моль / 1 моль, звідси х моль  1 моль = 22,4 л • 0,2 моль

х=ν(CO2)= 22,4 л • 0,2 моль : 1 моль=4,48 л

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: CO+ Ca(OH)= CaCO+ H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. За рівнянням реакції:

ν(CO2):ν(Ca(OH)2)=1:1, кількість речовини однакова, тому 

ν(CO2)=ν(Ca(OH)2)=0,2 моль

Об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,2 моль обчислюємо за формулою V=vVm, де Vm ― молярний об'єм

V(CO2)=ν(CO2)Vm=0,2 моль  22,4 л/моль=4,48 л 

Відповідь: V(2)=4,48 л.

Інші завдання дивись тут...