Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Що називають хімічним явищем? Хімічні явища — це такі зміни, під час яких одні речовини перетворюються на інші.

Яка інша назва хімічних явищ? Хімічні реакції.

 

2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та хімічними явищами? Під час хімічних явищ відбувається перетворення одних речовин на інші, а під час фізичних - ні.

Наведіть приклади. Фізичні явища: танення снігу, розчинення цукру, плавлення цукру, кування заліза, утворення хмар, випаровування.

Хімічні явища: потемніння мідної пластинки при нагріванні, скисання молока, утворення осаду при пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду, горіння деревини, обвуглення цукру, псування продуктів харчування.

 

3. Чим рівняння хімічної реакції відрізняється від її схеми? Урівняти — означає перетворити схему на рівняння реакції, тому рівняння хімічної реакції містить коефіцієнти і знак "=".

 

4. З дотриманням якого закону пишуть рівняння хімічних реакцій? З дотриманням закону збереження маси (закону М.В.Ломоносова)

 

5. Назвіть відомі вам фізичні й хімічні властивості води. 

Фізичні властивості води:

Вода – безбарвна (прозора), без запаху і смаку, перебуває у трьох агрегатних станах: твердому (лід), рідкому, газоподібному (пара), температура кипіння 1000С , температура замерзання (кристалізації) 00С, має високу теплоємність, має низьку електропровідність (погано проводить електричний струм), має малу теплопровідність (погано проводить тепло), густина води 1 г/см3, густина льоду (при00С) 0,92 г/см3.

Хімічні властивості води:

1. Реакція розкладу:

2H2O = 2H2 + O2

2. Взаємодія з металами:

Mg + H2O = MgO + H2

3. Взаємодія з оксидами металічних елементів з утворенням лугів.

Li2O + H2O = 2LiOH

4. Взаємодія з оксидами неметалічних елементів з утворенням кислот.

2О + Р2О5 = 2Н3РО4

 

Застосовуємо

Вправа 7. Кисень у лабораторії одержують із речовин, що легко розкладаються при нагріванні. Перетворіть схеми реакцій добування кисню на рівняння.

2KClO3 = 2KCl + 3O2

2О2 = 2Н2О + О2

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

2HgO = 2Hg + O2

2NaNO3 =2NaNO2 + O2

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами, укажіть типи.

2KNO3 = 2KNO2 + O2 - реакція розкладу 

Сума коефіцієнтів: 2+2+1=5

2NO + O2 = 2NO2 - реакція сполучення 

Сума коефіцієнтів: 2+1+2=5

Li2O + H2O = 2LiOH - реакція сполучення

Сума коефіцієнтів: 1+1+2=4

H2 + Cl2 = 2HCl - реакція сполучення

Сума коефіцієнтів: 1+1+2=4

 У якому рівнянні реакцій сума коефіцієнтів є найбільшою, а в якому — найменшою? Найбільшою у  першому і другому рівняннях, найменшою у третьому і четвертому рівняннях.

 

Вправа 9. В одну посудину без етикетки помістили водний розчин соку лимона, в іншу (також без етикетки) — розчин натрій гідроксиду. Як розпізнати ці розчини за допомогою індикаторів? За зміною забарвлення індикаторів, наприклад, лакмусу. У розчині соку лимона (кислоті) лакмус стане червоним, а в розчині натрій гідроксиду (луг) - синім.

Інші завдання дивись тут...