Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Пригадайте та назвіть відомі вам класифікації в інших науках. Біологічна класифікаія рослин і тварин, класифікація організмів за типами живлення.

 

2. За якими ознаками елементи було поділено на металічні та неметалічні? Властивості простих речовин (зовнішній прояв іхніх фізичних властивостей).

У чому недосконалість цієї класифікації? Бо є елементи, які залежно від умов можуть проявляти і металічні, і неметалічні властивості. Наприклад, Йод належить до неметалічних елементів, хоча утворена ним проста речовина йод I2 має металічний блиск. Типовий неметалічний елемент Карбон утворює просту речовину графіт, яка, подібно до металів, добре

проводить електричний струм.

 

3. За якими ознаками укладено класифікації елементів на тріади, октави? На тріади: за хімічною подібністю властивостей елементів, за значенням відносних атомних мас. На октави: за значення відносних атомних мас і започатковано нумерацію елемента.

 

4. Назвіть природні родини хімічних елементів. 

Родина лужних елементів (Літій, Натрій, Калій, Рубідій, Цезій).

Родина галогенів (Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат)

Родина інертних елементів (Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Радон)

Що стало загальною класифікаційною ознакою для їх виділення? Подібність властивостей елементів та їхніх сполук.

 

Застосовуємо

Вправа 17. Випишіть у хронологічному порядку зазначену в параграфі інформацію про кількість відомих у різні роки ХVIII–ХІХ століть хімічних елементів.

Дата

Кількість

хімічних елементів

1750 р.

1751-1800 рр.

1801-1850 рр.

1869 р.

15

35

59

63

Вправа 18. Розробіть і самостійно заповніть таблицю «З історії класифікації хімічних елементів».

Роки Вчений

Ознаки, які були використані

для класифікації

1786 - 1787 рр. Антуан Лавуазьє Властивості простих речовин
1829 р.

Йоганн

Деберейнер

Хімічна подібність елементів,

значення відносних атомних мас

1863 р. Джон Ньюлендс

Значення відносних атомних мас.

Пронумерував елементи.

1864 р. Лотар Мейєр

Значення відносних атомних мас,

значення валентності.

Інші завдання дивись тут...