Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Які лужні метали легші за воду? Літій, натрій, калій.

Ті метали, густина яких менша за густину води (1 г/cм3).

 

2. Як змінюється температура плавлення та кипіння лужних металів від літію до францію? Зменшується.

 

3. Чому з лужних металів не виготовлено жодної металевої конструкції, металевого виробу? Бо лужні метали мають високу хімічну активність (наприклад, відразу вступають у реакцію з киснем, водою, що входять до складу повітря).

 

4. Що спільного в розташуванні лужних елементів у періодичній системі? Усі вони розташовані на початку періодів і належать до однієї групи.

 

5. Проаналізуйте твердження та оберіть те, яке ви вважаєте правильним.

Твердження 1. Хімічна активність калію більша, ніж літію.

Твердження 2. Зі збільшенням порядкового номера хімічних елементів температура плавлення лужних металів збільшується.

 

6. Як зі збільшенням відносних атомних мас змінюються хімічні властивості лужних металів? Хімічна активність лужних металів зростає. 

Підтвердіть прикладами. Літій, калій і натрій горять за нагрівання, а рубідій і цезій горять без попереднього нагрівання. Літій реагує з водою помірно, натрій — набагато швидше, калій — надто швидко та з виділенням такої кількості теплоти, що утворений водень одразу загоряється. Активність рубідію та цезію в реакції з водою ще вища.

 

Застосовуємо

Вправа 19. За поданими схемами напишіть рівняння реакцій.

2Rb + 2H2O = 2RbOH + H2

2Cs + Cl2 = 2CsCl

Li2O + H2O = 2LiOH

6Na + N2 =2Na3N

 

Вправа 20. Установіть відповідність між символами та назвами лужних елементів.

Символи Назви

1 К

2 Rb

3 Li 

4 Na

А Натрій

Б Літій

В Калій

Г Цезій

Д Рубідій

Відповідь: 1 - В, 2 - Д, 3 - Б, 4 - А.

 

Вправа 21. Зазначте формулу сполуки з найбільшою масовою часткою Калію.

А К2О2

Б КОН

В КClO3

Г К2CO3

Знайдемо масові частки елементів у сполуках.

Mr(K2O2)=2•Ar(K)+2•Ar(O)=2•39+2•16=110

ω(K)=2•Ar(K)/Mr(K2O2)=2•39/110=0,71 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 71%.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

ω(K)=Ar(K)/Mr(KOH)=39/56=0,70 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 70%.

Mr(KClO3)=Ar(K)+Ar(Cl)+3•Ar(O)=39+35,5+3•16=122,5

ω(K)=Ar(K)/Mr(KClO3)=39/122,5=0,39 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 39%.

Mr(K2CO3)=2•Ar(K)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•39+12+3•16=138

ω(K)=2•Ar(K)/Mr(K2CO3)=2•39/138=0,57 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 57%.

 

Вправа 22. Розташуйте лужні елементи за збільшенням відносної атомної маси.

А Натрій

Б Калій

В Літій

Г Рубідій

Відповідь: ВАБГ

Ar(Na)=23, Ar(K)=39, Ar(Li)=7, Ar(Rb)=85

Li<Na<K<Rb

Інші завдання дивись тут...