Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Які елементи належать до природної родини галогенів? Неметалічні елементи Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I).

 

2. Поясніть, чому галогени не трапляються у природі у вільному стані. Галогени не трапляються у природі у вільному стані, а лише у складі сполук, тому що прості речовини, утворені з атомів цих елементів, виявляють високу хімічну активність. 

 

3. Дайте характеристику фізичних властивостей галогенів. Мають запах (різкий, подразливий) і колір (флуор є жовтуватий, хлор - жовто-зелений, бром - червоно-бурий, йод - темно-сірий), мають низькі температури плавлення і кипіння. За звичайних умов перебувають у різному агрегатному стані (фтор і хлор - гази, бром - рідина, йод - тверда речовина).

 

4. Що вам відомо про хімічні властивості галогенів? Активно взаємодіють з металами. Взаємодіють з воднем, утворюючи газоподібні речовини, які називають гідроген галогеніди (галогеноводні). При цьому суміш фтору і водню вибухає навіть у темряві. Щоб відбулася реакція між хлором і воднем, суміш досить освітити яскравим світлом або нагріти. Бром та пара йоду реагують із воднем лише під час нагрівання і за більшої температури, ніж хлор. Водні розчини гідроген галогенідів є кислотами.

Як вони змінюються зі збільшенням порядкових номерів хімічних елементів? Зі збільшенням порядкових номерів хімічних елементів хімічна активність галогенів спадає.

 

5. Які елементи належать до природної родини інертних елементів? Гелій (Не), Неон (Nе), Аргон (Аr), Криптон (Кr), Ксенон (Хе) і Радон (Rn) Чому вони мають таку назву? Бо є інертними (бездіяльними) до інших речовин.

 

6. Дайте характеристику фізичних властивостей і застосування інертних газів. Прості речовини інертних елементів за звичайних умов — гази без кольору, смаку, запаху, мають низькі температури плавлення та кипіння. Виявляють стійку інертність до інших речовин і ця властивість має широке застосування: аргон і гелій застосовують під час зварювальних робіт, різання металів; гелій, криптон та ксенон використовують у лазерній техніці; у медицині за участю інертних газів проводять обстеження головного мозку, легень та серця; радонові ванни лікують хворі суглоби, гелій додають до складу дихальних сумішей; різнокольорове освітлення базується на властивості інертних газів світитися різними кольорами при пропусканні крізь них електричного струму тощо.

 

Застосовуємо.

Вправа 23. Випишіть формули складних речовин, що трапляються в тексті параграфа, та позначте над символами елементів валентність атомів.

NaIClI, HIFI, HIBrI, FeIIICl3I, AlIIII3I

 

Вправа 24. Укажіть правильну відповідь, що стосується такого переліку речовин: натрій, фтор, калій, бром, гелій, аргон, неон.

 А переважають галогени

 Б переважають інертні гази

 В переважають лужні метали

 Г галогенів, інертних газів і лужних металів порівну

Натрій, калій (лужні метали), фтор, бром (галогени), гелій, аргон, неон (інертні гази).

 

Вправа 25.  Установіть відповідність між речовинами та їхніми відносними молекулярними масами.

Речовини Відносні молекулярні маси

1 хлор 

2 аргон

3 калій оксид

4 бром

А 80

Б 160

В 71

Г 40

Д 94

Відповідь: 1 - В, 2 - Г, 3 - Д, 4 - Б.

Знаємо: молекули всіх галогенів двохатомні, незалежно від їх агрегатного стану, а інертних газів - одноатомні.

Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=2•35,5=71

Mr(Ar)=Ar(Ar)=40

Mr(K2O)=2•Ar(K)+Ar(O)=2•39+16=94

Mr(Br2)=2•Ar(Br)=2•80=160

Інші завдання дивись тут...