Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Чому попередники Д. І. Менделєєва не змогли здійснити класифікацію всіх хімічних елементів? Бо попередники у своїх класифікаціях брали за основу поділу хімічних елементів на групи подібність складу та властивостей утворених ними речовин, а Д.І.Менделєєв вирішив шукати закономірності у зміні властивостей елементів та їхніх сполук.

 

2. Що обрав за ознаку класифікації хімічних елементів Д. І. Менделєєв? Атомну масу (тоді вона мала назву атомна вага)тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома. Вона не змінюється при утворенні елементом простої або складної речовини. Також бралися до уваги закономірності у зміні властивостей елементів та їхніх сполук.

 

3. Яку підготовчу роботу, що сприяла виявленню періодичної повторюваності властивостей елементів та їхніх сполук, провів Д. І. Менделєєв? Оформлені 63 картки про відомі хімічні елементи з відповідною інформацією (символ хімічного елемента, округлена атомна маса, формула оксиду, вища валентність за Оксигеном, формула леткої сполуки з Гідрогеном (для неметалічних елементів), валентність) розташував в один ряд за збільшенням атомної маси, пронумерував їх, а наданий номер назвав порядковим номером.

 

4. Дайте визначення періодичного закону у формулюванні Д. І. Менделєєва. Властивості простих речовин, а також форми і властивості складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

 

5. Наведіть два приклади елементів, що повторюють властивості Флуору. Хлор, Бром. Через скільки елементів, розташованих за збільшенням їх відносних атомних мас, з’являється елемент із подібними до Флуору характеристиками? Через вісім.

 

6. Наведіть два приклади елементів, що повторюють властивості Літію. Натрій, Калій. Через скільки елементів, розташованих в один суцільний ряд, кожний із них з’являється? Через вісім.

 

7. Порівняйте отримані в завданнях 5 і 6 відповіді. Що в них однакове? Через проміжок у вісім хімічних елементів властивості повторилися.

 

8. Знайдіть у таблиці 6 хімічні елементи, вищі оксиди яких відповідають загальній формулі EO2. Назвіть загальну формулу їхніх летких сполук із Гідрогеном. ЕН4

Інші завдання дивись тут...