Інші завдання дивись тут...

 Знаємо, розуміємо

1. За рахунок чого ізотопи одного хімічного елемента мають різні нуклонні числа? За рахунок різного числа нейтронів у ядрах атомів.

 

2. Зазначте, скільки протонів, нейтронів та електронів мають нукліди Калію: 39К, 40К, 41К.

Усі запропоновані нукліди мають 19 протонів, бо на число протонів вказує порядковий номер Калію (№19).

Кількість нейтронів (N) обчислюємо за формулою: N = А – Z, де А-нуклонне число, а Z-протонне число.

N(39К) =39 - 19=20

N(40К) =40 - 19=21

N(41К) =41 - 19=22

Усі запропоновані нукліди мають 19 електронів, бо атом - нейтральна частинка, тому кількість електронів і протонів однакова.

 

3. Поясніть, чому в окремих клітинках періодичної системи хімічні елементи розташовано не за зростанням відносної атомної маси. Бо всі хімічні елементи (без винятку!) розміщено в періодичній системі за зростанням заряду ядер їхніх атомів (порядковий номер = протонне число).

Перестановки елементів у деяких місцях періодичної системи зумовлені тим, що серед поширених у природі їхніх ізотопів переважають нукліди з більшою атомною масою, хоча заряд ядра в них менший, ніж в елемента, з яким його поміняли місцями.

Наприклад, Аргон має менший заряд ядра атома, ніж Калій. За цією ознакою його розміщено перед Калієм. Водночас в Аргону більший відсоток важких нуклідів, унаслідок чого середнє значення його відносної атомної маси більше, ніж у Калію.

 

4. У «Хімічній енциклопедії» подано такі відомості про Магній: «складається з трьох стабільних ізотопів: 24Mg (78,6 %), 25Mg (10,11 %), 26Mg (11, 29 %)». Обчисліть за цими даними середню відносну атомну масу Магнію та порівняйте її із зазначеною в періодичній системі хімічних елементів.

Відомо: ω(24Mg)=78,6% або 0,786, 

ω(25Mg)=10,11% або 0,1011, ω(26Mg)=11,29% або 0,1129.

Знайти: Arср.(Mg) -?

Розв'язування:

Для цього масову частку атомів кожного ізотопу помножимо на його нуклонне число та знайдемо суму трьох добутків:

Arср.(Mg) = 24 · 0,786 + 25 · 0,1011 + 26 · 0,1129=

=18,864+2,5275+2,9354=24,3269, або заокруглено 24,3.

Відносна атомна маса хімічного елемента, яку записано в періодичній системі, — це середнє значення атомної маси всіх його нуклідів. 

 

5. Проаналізуйте твердження та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. У рядку: а) 4018Ar, б) 4019K, в) 4020Ca ізотопи відсутні.

Твердження 2. У рядку: а) 6430Zn, б) 6630Zn, в) 6730Zn записано ізотопи.

Ізотопи - це нукліди, що належать одному хімічному елементу, мають однакове число протонів, але відрізняються за кількістю нейтронів. 

У твердженні 1. рядок сформований з нуклідів різних хімічних елементів, тому про наявність чи відсутність ізотопів у такому ряді не можна нічого стверджувати.

 

Застосовуємо

Вправа 38. Обчисліть, скільки нейтронів має кожний з нуклідів Оксигену: 168O, 178O, 188O.

Кількість нейтронів (N) обчислюємо за формулою: N = А – Z, де А-нуклонне число, а Z-протонне число.

N(168О) =16 - 8=8

N(178О) =17 - 8=9

N(188О) =18 - 8=10

Вправа 39. Прокоментуйте запис якомога більшою кількістю наукової інформації: 130Ва, 132Ва, 134Ва, 138Ва.

Нукліди запропонованого ряду є ізотопами хімічного елемента Барію з протонним числом (порядковий номер елемента) 56 і числом електронів 56. Нуклонні числа згідно формул запропонованих ізотопів є такими: 130, 132, 134 і 138. Оскільки нейтронне число є різницею нуклонного та протонного чисел, тому у ядрах атомів запропонованих ізотопів будуть міститись відповідно 74, 76, 78, 82 нейтрони.