Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. У чому виявилась недосконалість планетарної моделі атома порівняно із сучасною квантово-механічною? Планетарна модель не давала чітких уявлень про розподіл електронів у атомному просторі, що дістав назву електронної оболонки атома, і їх рух.

Поясніть, якими є сучасні погляди на стан електрона в атомі. Електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має двоїсту природу, тому рух електрона в атомі не можна описати певною траєкторією, а лише розглядати деякий об’єм простору, в якому найчастіше перебуває електрон. Тому при визначенні положення електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як частину простору, де перебування електрона найімовірніше. 

 

2. Дайте визначення:

а) атомної орбіталі; 

Атомна орбітàль — це геометричний образ, який відповідає об’єму простору навколо ядра, ймовірність перебування електрона в якому є досить високою (дорівнює 90–95 %).

б) електронної хмари; 

Електронна хмара — це наочне зображення атомної орбіталі.

в) енергетичного рівня. 

Електрони з однаковим чи приблизно однаковим запасом енергії утворюють один енергетичний рівень, або електронний шар.

 

3. Яку форму електронної хмари мають s- і р-електрони? Форму кулі (сферичну) і форму об'ємної вісімки (гантелеподібну, причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

 

4. Однаковим чи різним запасом енергії наділені електрони:

а) одного енергетичного рівня; Однаковим.

б) різних енергетичних рівнів? Різними.

 

5. Що означає збуджений стан атома? Як його досягають? Збуджений стан атома - це стан атома у якому певні електрони, отримавши додатковий запас енергії, перейшли на вищий рівень.

 

Застосовуємо. 

Вправа 36. Розташуйте елементи за збільшенням кількості енергетичних рівнів в електронній оболонці атома.

А Літій Б Калій В Гелій Г Магній

Відповідь: В А Г Б

На кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома вказує номер періоду, в якій розміщений хімічний елемент.

 

Вправа 37. Установіть відповідність між хімічними елементами та кількістю енергетичних рівнів в електронних оболонках їх атомів.

Елемент Кількість енергетичних рівнів

1 Ферум

2 Алюміній

3 Карбон

4 Гідроген

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

Відповідь: 1- Г, 2 - В, 3 - Б, 4 - А.

Кількість енергетичних рівнів співпадає з номером періоду, в якому розміщений хімічний елемент.

 

Вправа 38. Як ви розумієте вислів: «Електрон так само невичерпний, як і атом»? Електрон нікуди не зникає, він може тільки перейти з одного стану в інший (збуджений).

Інші завдання дивись тут...