Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Який порядок заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів?

Спочатку електронами заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий, і тільки після остаточного заповнення другого енергетичного рівня розпочинається заповнення третього рівня. У межах одного енергетичного рівня першим заповнюється s-підрівень, і тільки після його заповнення розпочинається заповнення другого підрівня — р-підрівня.

 

2. Що є спільного в будові електронних оболонок атомів:

а) Берилію й Магнію; 

б) Алюмінію й Сульфуру;

в) Неону й Аргону?

Підтвердіть відповідь записами електронних формул атомів.

а) наявність двох s-електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

4Be1s22s2    ,   12Mg1s22s22p63s2

б) наявність трьох енергетичних рівнів і заповнення електронами р-підрівня третього енергетичного рівня.

13Al1s22s22p6,3s23p1    ,   16S1s22s22p63s23p4

в) завершеність зовнішнього енергетичного рівня і наявність на ньому однакової кількості (8) електронів. 

10Ne—1s22s22p6    ,   18Ar—1s22s22p63s23p6

 

3. Чому за постійного збільшення зарядів ядер атомів властивості елементів та утворених ними сполук періодично повторюються? Бо періодично повторюється будова їхніх електронних оболонок, а саме: періодичною є поява елементів з однаковою будовою зовнішнього енергетичного рівня електронної оболонки атома (для елементів головних підгруп) та передостаннього енергетичного рівня (для елементів побічних підгруп)

 

4. Назвіть хімічні елементи, атомам яких належать такі електронні формули:

а) 1s22s22p63s23p64s1; Калій К

б) 1s22s263s26; Аргон Ar

в) 1s22s263s1. Натрій Na

Електронна формула атома — це запис розподілу електронів в атомі за допомогою арабських чисел 1, 2, 3…7, якими позначають енергетичні рівні, символів підрівнів (s, p, d, f) і верхніх індексів, що вказують кількість електронів на підрівні.

Сума всіх верхніх індексів у електронній формулі = порядковому номеру (№) елемента.

а) 2+2+6+2+6+1=19, тому №19 - це Калій.

б) 2+2+6+2+6=18, тому №19 - це Аргон.

в) 2+2+6+1=11, тому №11 - це Натрій.

 

Застосовуємо

Вправа 39. Знайдіть і виправте помилки в записах електронних формул атомів:

а) 1s22s12p73s23p5; Відповідь: 1s22s22p63s23p5

б) 1s12s263s22;  Відповідь: 1s22s263s22

в) 1s22s27. Відповідь: 1s22s26

 

Вправа 40. Зазначте, атомам якого хімічного елемента належить запис зовнішнього енергетичного рівня 3s1.

А Гідрогену

Б Літію

В Магнію

Г Натрію

Елемент розташований у 3 періоді головній підгрупі І групи.

 

Вправа 41. Уявіть, що з електронної оболонки атома Кальцію якимось чином видалили всі електрони. І перед вами постало завдання повернути їх на свої місця. Які рівні та підрівні займуть перший, шостий, шістнадцятий електрони?

Запишемо електронну формулу атома Кальцію 20Ca—1s22s22p63s23p64s2

Отже, перший електрон займе місце на 1-ому енергетичному рівні s-підрівень, шостий - на 2-ому енергетичному рівні р-підрівень, шістнадцятий - на 3-ьому енергетичному рівні р-підрівень.

Інші завдання дивись тут...