Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення графічної електронної формули атома. Відображення розподілу електронів за енергетичними комірками називається графічною електронною формулою.

 

2. Скільки енергетичних комірок необхідно для розміщення максимально можливої кількості електронів:

а) першого енергетичного рівня; Одна комірка.

в) третього енергетичного рівня? П'ять комірок.

б) другого енергетичного рівня; Чотири комірки.

Енергетична комірка містить 2 електрони, тому кількість енергетичних комірок на кожному енергетичному рівні буде вдвічі меншою від максимально можливої кількості електронів на ньому.

На першому енергетичнму рівні максимально можлива кількість електронів 2, тому для розміщення цих електронів необхідна 1 комірка (2:2=1), на другому енергетичному рівні - 8, тому - необхідно 4 комірки (8:2=4), а на третьому енергетичному рівні - 10, тому - необхідно 5 комірок (10:2=5).

 

3. Яка кількість енергетичних комірок на підрівні s, а яка — на підрівні р? Одна і три комірки.

Енергетична комірка містить 2 електрони, тому кількість енергетичних комірок на кожному підрівні буде вдвічі меншою від максимально можливої кількості електронів на ньому.

На s-підрівні максимальна кількість електронів 2, тому для розміщення цих електронів необхідна 1 комірка (2:2)=1, а на р-підрівні - 6, тому - необхідно 3 комірки (6:2)=3.

 

4. Назвіть хімічний елемент, електронна формула якого має 6 s-електронів та 6 р-електронів.

Загальна кількість електронів 12 (6+6=12), тому порядковий №12 - це Магній.

 

5. Назвіть хімічний елемент, електронна формула якого має закінчення …3s23p4.

Елемент 3 періоду, головної підгрупи VI групи (2+4=6) - це Сульфур S.

 

6. В електронній оболонці атома якого хімічного елемента — Нітрогену чи Неону — усі енергетичні комірки повністю заповнені електронами?

Неон - інертний газ, тому має усі енергетичні комірки повністю заповнені електронами.

Або міркуємо ще так: енергетична комірка містить 2 електрони, тому кількість заповнених енергетичних комірок для кожного хімічного елемента буде вдвічі меншою від кількості електронів (вказує порядковий номер елемента), а отриманий цілочисельний результат свідчить про те, що всі комірки повністю заповнені електронами.

В електронній оболонці Нітрогену (№7) повністю заповненими є три енергетичні комірки і одна частково (бо 7:2=3,5).

В електронній оболонці Неону (№10) повністю заповненими є п'ять енергетичних комірок (10:2=5)

 

7. Як змінюється графічна електронна формула атома Карбону внаслідок переходу у збуджений стан?

Основний стан

Збуджений стан

На зовнішньому

енергетичному рівні

два неспареня електрони

На зовнішньому

енергетичному рівні чотири

неспарених електрони

Зростає число неспарених електронів на зовнішьому енергетичному рівні: отримавши додатковий запас енергії, s-електрон другого енергетичного рівня переходить на р-підрівень цього самого рівня й неспарених електронів стає 4.

 

 

8. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа повністю заповнених електронами енергетичних комірок.

 А Флуор Б Магній В Нітроген Г Оксиген

Відповідь: В Г А Б

Міркуємо так: енергетична комірка містить 2 електрони, тому кількість заповнених енергетичних комірок для кожного хімічного елемента буде вдвічі меншою від кількості електронів (вказує порядковий номер елемента), тому достатньо розмістити елементи за зростанням їх порядкових номерів. 

 

Застосовуємо

Вправа 42. Напишіть графічну електронну формулу атома Хлору. Скільки в ній: 

а) спарених електронів; Шістнадцять.

б) неспарених електронів; Один

в) s-електронів; Шість

г) р-електронів? Одинадцять

Графічна електронна формула атома Хлору:

 

Вправа 43. Установіть відповідність між хімічними елементами та розміщенням електронів зовнішнього енергетичного рівня за енергетичними комірками.

Хімічний елемент

Енергетичні комірки зовнішнього рівня

дивись у підручнику

1 Оксиген

2 Фосфор

3 Берилій

4 Неон

А 2s2

Б 2s24

В 2s25

Г 3s23

Д 2s26

Відповідь: 1 - Б, 2 - Г, 3 - А, 4 - Д

 Інші завдання дивись тут...