Інші завдання дивись тут...

 

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення групи, підгрупи, періоду. 

Група — це вертикальний стовпчик елементів, подібних за властивостями та формою їх сполук.

Головними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи і малих, і великих періодів, а побічними підгрупами  називають підгрупи, до яких належать елементи лише великих періодів.

Періодом називається горизонтальний ряд елементів, який розпочинається лужним металічним елементом і закінчується інертним елементом (винятком є перший період, що починається Гідрогеном).

 

2. Використавши знання про будову електронних оболонок атомів, поясніть розташування Натрію на початку 3 періоду, а Аргону — у кінці.

Запишемо електронну формулу атомів елементів зовнішнього енергетичного рівня:

Na 3s1  i  Ar 3s2p6.

У атомі Натрію 1 електрон на зовнішньому енергетиному рівні, а в атомі Аргону 8 (2+6=8) електронів і енергетичний рівень є завершеним. Ось чому Натрій розташовується на початку 3 періоду, а Аргон - у кінці.

 

3. Виходячи з розташування Літію і Калію в періодичній системі, поясніть, до яких елементів — металічних чи неметалічних вони належать. Літій і Калій розташовані на початку періоду, тому є металічними.

 

4. Як за положенням хімічного елемента в періодичній системі визначити:

а) величину заряду ядра атома;

Однакова з порядковим номером елемента.

б) кількість енергетичних рівнів (електронних шарів) в електронній оболонці атома;

Однакова з номером періоду, в якому розміщений елемент.

в) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні електронної оболонки атомів хімічних елементів головних підгруп;

Однакова з номером групи, в якій розміщений елемент.

г) валентність неметалічного елемента в леткій сполуці з Гідрогеном? Валентність дорівнює різниці між числом 8 і числом, що позначає номер групи, в якій розміщений елемент.

 

5. Електронна оболонка атома Берилію чи Алюмінію має однакову з Магнієм кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Берилію. Бо хімічні елементи Берилій і Магній розміщуються в одній групі Періодичної системи.

 

Застосовуємо

Вправа 44. Зазначте рядок, у якому подано назви лише металічних елементів.

А Оксиген, Гідроген, Магній

Б Хлор, Неон, Алюміній

В Натрій, Кальцій, Магній

Г Натрій, Магній, Сульфур

 

Вправа 45. Розташуйте за збільшенням числа протонів у ядрі хімічні елементи.

 А Нітроген

(№7)

Б Гідроген

(№1)

В Кальцій  

(№20)

Г Магній  

(№12)

Число протонів = порядковому № елемента.

Відповідь: Б А В Г

 

Вправа 46.

1. Розташуйте за зменшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці атоми таких елементів.

А Калій (період 4)

Б Оксиген (період 2)

В Гелій (період 1)

Г Сульфур (період 3)

На число енергетичних рівнів вказує номер періоду, в якому розміщений елемент.

Відповідь: А Г Б В

2. Проаналізуйте твердження й оберіть відповідь, яку ви вважаєте правильною.

Твердження 1. В електронній оболонці атомів Магнію і Сульфуру однакова кількість енергетичних рівнів, тому вони розташовані у 3 періоді.

Твердження 2. Хімічні елементи однієї головної підгрупи мають однакову будову зовнішнього енергетичного рівня, а кількість електронів на ньому збігається з номером групи.

А Правильне лише твердження 1

Б Правильне лише твердження 2

В Правильні обидва твердження

Г Неправильні обидва твердження