Інші завдання дивись тут...

 Знаємо, розуміємо

1. Схарактеризуйте хімічний елемент Магній за місцем у періодичній системі та будовою атома.

Хімічний елемент Магній характеризуємо за поданим у підручнику планом:

1. Положення в періодичній системі.

2. Будова атома.

3. Хімічний характер елемента та утворених ним речовин.

4. Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів.

1. Протонне число Магнію 12, Ar = 24. Елемент розміщений у третьому періоді, третьому ряді, ІІ групі, головній підгрупі.

2. Ядро атома містить 12 протонів і має заряд +12. Нуклід 1224Mg містить 12 нейтронів (24 – 12 = 12). У складі електронної оболонки 12 електронів, їх сумарний заряд –12, розміщені вони на трьох енергетичних рівнях. Електронна формула атома — 1s22s263s2.

Графічна електронна формула є такою.

На зовнішньому енергетичному рівні міститься 2 спарених електрона. Зовнішній енергетичний рівень незавершений.

3. Маючи на зовнішньому енергетичному рівні 2 електрони, Магній належить до металічних елементів. У вільному стані існує у вигляді простої речовини металу магнію. Формула вищого оксиду — MgO. Леткої водневої сполуки не утворює.

4. Сусідами по періоду у Магнію є Натрій і Алюміній, по підгрупі — Берилій та Кальцій. Металічні властивості у Магнію виражені сильніше, ніж у Алюмінію та Берилію, але слабкіше, ніж у Натрію й Кальцію.

 

2. За місцем елементів у періодичній системі визначте, який елемент має більш виражені неметалічні властивості:

а) Сульфур чи Хлор; 

Елемент Хлор, бо Сульфур та Хлор є елементами одного періоду, а у періодах із зростанням порядкового номера елемента неметалічні властивості посилюються.

б) Оксиген чи Сульфур.

Елемент Оксиген, бо Оксиген та Сульфур є елементами одної групи, а у групах із зростанням порядкового номера елементів неметалічні властивості послаблюються.

 

3. До металічних чи неметалічних елементів належить елемент із порядковим номером 34? Відповідь мотивуйте.

Елемент з порядковим №34 - це Селен Se. Елемент розміщений у головній підгрупі VI групи і на останньому енергетичному рівні має 6 електронів, тому належить до неметалічних елементів. 

 

Застосовуємо

Вправа 47. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента V групи дорівнює 230. Установіть, який це елемент, порівняйте його хімічну активність із сусідніми по підгрупі елементами.

За умовою задачі елемент V групи, тому загальна формула вищого оксиду має вигляд R2O5.

Відомо: Mr(R2O5)-? Знайти: елемент R-?

Розв'язування:

Знаходимо відносну атомну масу елемента із формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(R2O5)=2Ar(R)+5Ar(O), звідси

Ar(R)=(Mr(R2O5)-5Ar(O)):2=(230-516):2=75

Таку відносну атомну масу має хімічний елемент Арсен As.

Сусідами по підгрупі у Арсена є Фосфор та Стибій, неметалічні властивості у Арсена більше виражені, ніж у Стибію, але менше, ніж у Фосфору.

Відповідь: Арсен, неметалічні властивості Cтибій < Арсен <Форфор. 

 

Вправа 48. Телур 52Те утворює з Гідрогеном летку сполуку, формула якої Н2Те. Яка формула його вищого оксиду?

Телур є елементом VI групи головної підгрупи, тому валентність елемента у вищому оксиді VI і формула вищого оксиду матиме вигляд: ТеО3.

 

Вправа 49. Вищий оксид хімічного елемента 3 періоду має загальну формулу RО2. Установіть елемент, обчисліть його масову частку в цьому оксиді.

Відомо: формула вищого оксиду RO2, R-елемент 3 періоду.

Знайти: елемент R-?, ω(R)-?

Розв'язування:

Загальну формулу вищого оксиду RO2 мають елементи IV групи. Отже, невідомий елемент є елементом 3 періоду, ІV групи головної підгрупи - це Силіцій Si.

Обчислимо масову частку Силіцію у його вищому оксиді SiO2.

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2•Ar(O)=28+2•16=60

ω(Si)=Ar(Si)/Mr(SiO2)=28/60=0,467 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 46,7%.

Відповідь: Силіцій, ω(Si)=0,467 або 46,7%.

 

Вправа 50. Елемент утворює з Гідрогеном летку сполуку, формула якої Н2R. Про який елемент ідеться, якщо відомо, що його атом має на три енергетичні рівні більше, ніж найпоширеніший у природі хімічний елемент?

Найпоширеніший у природі хімічний елемент - Оксиген. Його електронна оболонка складається з двох енергетичних рівнів (елемент розміщений у 2 періоді), тому невідомий елемент буде мати 5 (2+3=5) енергетичних рівнів, тобто, буде розміщуватися у 5 періоді. Леткі сполуки складу H2R утворюють елементи VІ групи головної підгрупи, тому шуканий елемент є елементом 5 періоду, VІ групи головної підгрупи - це Телур.  

Інші завдання дивись тут...