Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення:

а) хімічного зв’язку; 

Хімічний зв’язок — це взаємодія між структурними частинками (атомами, молекулами, йонами) речовини, що утримує їх разом і забезпечує існування речовин із чітко визначеним складом.

б) електронегативності;

Електронегативність — властивість атомів хімічного елемента притягувати до себе спільні з іншим атомом електронні пари.

в) завершеного енергетичного рівня.

Завершеним зовнішнім енергетичним рівнем називається енергетичний рівень з 8 електронів (для Гідрогену та Гелію — із двох). 

 

2. Розкажіть, у який спосіб структурні частинки речовини можуть набувати завершеності зовнішнього енергетичного рівня. У три способи:

1) віддаючи електрони;

2) приєднуючи електрони;

3) утворюючи спільні електронні пари.

Від чого це залежить? У способі 1) і 2) від кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів цих елементів, а у способі 3) від кількості неспарених електронів в електронній оболонці атома.

 

3. Зазначте, який із двох елементів більш електронегативний:

а) Нітроген й Оксиген;

б) Нітроген і Гідроген;

в) Нітроген і Літій.

У кожному періоді електронегативність атомів зі збільшенням заряду ядра зростає.

 

Застосовуємо

Вправа 52. У якій з молекул: а) кисню; б) води; в) водню; г) гідроген броміду — спільні електрони будуть зміщені до одного з атомів і чому? Бо різною є електронегативність атомів різних хімічних елементів у цих молекулах.

 

Вправа 53. Зазначте пару елементів, що мають однакову кількість неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні: а) Li i S; б) Mg i F; в) Li i F. Поясніть свій вибір, скориставшись графічними електронними формулами. 

a)

Літій Li,

1 неспарений електрон

Сульфур S,

2 неспарені електрони

б)

Магній Mg,

0 неспарених електронів

Флуор F,

1 несперений електрон

в)

Літій,

1 неспарений електрон

Флуор,

1 неспарений електрон

Вправа 54. Запишіть символи наведених хімічних елементів за зростанням їх електронегативності: Алюміній, Сульфур, Карбон, Гідроген.

 Al  H  C  S

Дивись ряд електронегативності у підручнику (Al<H<C<S). 

 

Вправа 56. Поясніть, чому електронегативність атомів інертних елементів дорівнює нулю. Бо електронні оболонки атомів інертних елементів мають завершений зовнішній енергетичний рівень, всі електрони спарені і "чужі" електрони їм не потрібні, тому електронегативність атомів цих елементів дорівнює нулю.  

Інші завдання дивись тут...