Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення понять: катіон, аніон, іонний хімічний зв’язок.

Катіон - це позитивно заряджений йон.

Аніон - це негативно заряджений йон.

Йонний (іонний) хімічний зв’язок — це зв’язок між протилежно зарядженими йонами (катіонами й аніонами).

 

2. Порівняйте та розкажіть, що спільного й чим відрізняються:

а) атом і катіон одного хімічного елемента;

Спільне: будова ядра (протонне число, заряд ядра атома тощо).

Відмінне: 1. Різною є будова електронної оболонки (у катіона менша кількість енергетичних рівнів, кількість електронів, ніж в атомі). 2. Атоми - електронейтральні частинки, а катіони - заряджені частинки (позитивно).

б) атом і аніон одного хімічного елемента?

Спільне: будова ядра (протонне число, заряд ядра атома тощо).

Відмінне: 1. Різною є будова електронної оболонки (у аніона більша кількість електронів, ніж в атома). 2. Атоми - електронейтральні частинки, а аніони - заряджені частинки (негативно).

Наведіть приклади.

Na0 +11 ))) - 1 e = Na+ +11 ))

             281                         28    

нейтральний               йон (катіон)

атом Натрію                Натрію

 

Cl0 +17 ))) + 1 e = Cl +17 )))

          287                       288

нейтральний                йон (аніон) 

атом Хлору                   Хлору

 

3. У чому полягає відмінність між ковалентним і йонним хімічними зв’язками?

Йонний зв'язок за механізмом утворення подібний до ковалентного, але має принципову відмінність: у речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатистичними взаємодіями.

 

Вправа 61. Класифікуйте формули речовин за видом хімічних зв’язків на групи з ковалентним

неполярним, ковалентним полярним, іонним зв’язками: PF3, CuO, OF2, Br2, MgS, HF, NH3.

Ковалентний

неполярний

Ковалентний

полярний

Іонний

 

Br2 PF3, OF2,HF, NH3 CuO, MgS

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю, а полярний - з різною електронегативністю. Йонний зв'язок виникає між протилежно зарядженими йонами металічних і неметалічних елементів.

 

Вправа 62. Спрогнозуйте вид хімічного зв’язку між атомами, що мають таку будову зовнішніх енергетичних рівнів: …3s2 і …2s22p5. Напишіть формулу утвореної речовини.

Для …3s2: на третьому енергетичному рівні містяться 2 s-електрони, тому хімічний елемент розміщується у 3 періоді 2 групі головній підгрупі - це металічний елемент Магній.

Для …2s22p5: на другому енергетичному рівні містяться 7 електронів (2 s-електрони і 5 р-електронів), тому хімічний елемент розміщується у 2 періоді 7 групі головній підгрупі - це неметалічний елемент Флуор. 

Йонний зв'язок виникає між протилежно зарядженими йонами металічних і неметалічних елементів.

Формула MgF2. Йонний зв'язок.

 

Вправа 63. Атом хімічного елемента має на 2 електрони більше, ніж катіон Натрію. Назвіть елемент. 

Атом Натрію містить 11 електронів (порядковий №11). Віддаючи 1 електрон, атом перетворюється на катіон Натрію, що має 10 електронів. Тому атом невідомого елемента матиме 12 електронів (10+2=12), а на число електронів вказує порядковий номер елемента, тому невідомий хімічний елемент з порядковим №12 - це Магній.

 

Вправа 64. Атом хімічного елемента має на 3 електрони менше, ніж аніон Хлору. Назвіть елемент.

Атом Хлору містить 17 електронів (порядковий №17). Приєднуючи 1 електрон, атом перетворюється на аніон Хлору, що має 18 електронів. Тому атом невідомого елемента матиме 15 електронів (18-3=15), а на число електронів вказує порядковий номер елемента, тому невідомий хімічний елемент з порядковим №15 - це Фосфор.

Інші завдання дивись тут...