Інші завдання дивись тут...

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ.

Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду.

Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.

Ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

Ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках -2, крім O+2F2 , Н2+1О2-1.

Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

Найвищий ступінь окиснення відповідає номеру групи, до якої належить елемент, за винятком Флуору, Оксигену.

Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення.

Мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8. 

 

ВЛАСТИВІСТЬ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТІ: алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у хімічній сполуці завжди дорівнює нулю, а у складному йоні - заряду йона.

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте означення ступеня окиснення. Ступінь окиснення — це умовний заряд атома в сполуці, обчислений на основі припущення про те, що сполука складається тільки з іонів.

 

2. Який ступінь окиснення мають атоми в двохатомних молекулах простих речовин? Нуль. Поясніть чому. Ступінь окиснення вказує також на полярність хімічних зв’язків у речовині, а в двохатомних молекулах простих речовин хімічні зв'язки неполярні.

 

3. Наведіть приклади атомів із позитивним, негативним та нульовим значеннями ступеня окиснення. 

Атоми металічних елементів (наприклад, Li+, К+, Са+2, Mg+2, Al+3 тощо) можуть тільки віддавати електрони, тому у сполуках виявляють позитивні ступені окиснення.

Атоми неметалічних елементів можуть приєднувати електрони і віддавати, тобто виявляти як негативний, так і позитивний ступені окиснення. Якщо елемент є більш електронегативним, то він виявляє негативний ступінь окиснення (наприклад, Н-, N-3, Cl-2), а якщо менш електронегативним - позитивний ступінь окиснення (наприклад, H+, N+5, Cl+7).

Атоми простих речовин мають ступінь окиснення 0.

 

4. Як визначити ступінь окиснення хімічного елемента за формулою бінарної сполуки? Користуючись правилами цього параграфа.

 

Застосовуємо

Вправа 65. Визначте ступені окиснення елементів у поданих сполуках формулами:

С+2О-2, С+4О2-2, Ba+2H2-, Cr+6O3-2, Cr+2O-2, Cr2+3O3-2.

Ступені окиснення визначають, використовуючи правила, подані вище.

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Хрому у сполуці Cr2O3.

Ступінь окиснення О (-2). Позначимо ступінь окиснення Хрому у сполуці через х: Cr2хO3-2,

тоді за властивістю електронейтральності 2•х+3•(-2)=0, звідси х=3.

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Хрому у сполуці CrO3.

Ступінь окиснення О (-2). Позначимо ступінь окиснення Хрому у сполуці через х: CrхO3-2,

тоді за властивістю електронейтральності 1•х+3•(-2)=0, звідси х=6.

Аналогічно визначаємо у решти сполуках.

 

Вправа 66. Випишіть елементи, що в поданих прикладах мають однакові ступені окиснення: H2+O-2, Ba+2O-2, H+Br-, Na2+O-2, Al2+3S3-2.

Елементи Н+ і Na(мають ступінь окиснення +1), O-2 i S-2 (мають ступінь окиснення -2).

 

Вправа 67. Користуючись рядом електронегативності та знаннями про будову електронної оболонки атомів і хімічний зв’язок, складіть формули бінарних сполук:

а) Алюмінію з Бромом; AlBr3

б) Гідрогену з Йодом. HI

 

Вправа 68. За формулами сполук визначте, у якій із них Нітроген має найнижчий, а у якій — найвищий ступінь окиснення: NO, N2О, NO2, N2, N2O5, N2O.

Визначимо ступені окиснення у поданих сполуках.

N+2O-2, N2+О-2, N+4O2-2, N20, N2+5O5-2, N2+1O-2.

Найнижчий ступінь окиснення Нітрогену 0 у сполуці N2, а найвищий - це +5 у сполуці N2O5.

Інші завдання дивись тут...