Інші завдання дивись тут...

 

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення кристалічних ґраток. Тривимірне розміщення структурних частинок у кристалі називається кристалічними ґратками речовини.

 

2. Які типи кристалічних ґраток вам відомі? Іонні (йонні), атомні, молекулярні. Назвіть структурні частинки, що перебувають у вузлах цих кристалічних ґраток. Йони (катіони й аніони), атоми, молекули.

 

3. Поміркуйте, чи позначається тип кристалічних ґраток на властивостях речовин. Доведіть й аргументуйте свою відповідь. Позначається, бо властивості речовин залежать від виду хімічного зв’язку та розміщення структурних частинок речовини у кристалі. Вид хімічного зв'язку залежить від структурних частинок (атоми, молекули, йони), що беруть участь в його утворенні, а просторове розміщення певних цих структурних частинок обумовлює тип кристалічної ґратки

 

Застосовуємо

Вправа 69. Зазначте тип кристалічних ґраток твердої речовини, що добре розчинна у воді й має високу температуру плавлення.

А йонна

Б атомна

В молекулярна

 

Вправа 70. Зазначте тип кристалічних ґраток речовини, якщо вона легкоплавка, має характерний запах, погано розчиняється у воді.

А металічні

Б атомні

В молекулярні

Г йонні

 

Вправа 71. Яку з речовин слід сильніше нагріти, щоб перевести з твердого стану в рідкий:

а) лід;

б) кухонну сіль;

в) йод?

Поясніть чому. Лід і йод утворені ковалентним хімічним зв'язком і мають молекулярну кристалічну ґратку, а кухонна сіль - йонним і має йонну кристалічну ґратку. Йонні кристалічні ґратки перевищують за міцністю молекулярні. Сила взаємодії між катіонами та аніонами у кристалі велика, тому потрібно багато енергії, щоб його розплавити. Речовинам з йонною кристалічною ґраткою, на відміну від молекулярної, характерна висока твердість і тугоплавкість. 

 

Вправа 72. На підставі знань про хімічний зв’язок спрогнозуйте фізичні властивості речовин:

а) калій йодиду КІ;

Калій йодид утворений йонним хімічним зв'язком і є речовиною з йонною кристалічною ґраткою, тому тверда, тугоплавка, добре розчиняється у воді.

б) силіцію Si;

Силіцій (кремній) утворений ковалентним неполярним хімічним зв'язком і є речовиною з атомною кристалічною ґраткою, тому дуже тверда, тугоплавка, не розчиняється у воді.

в) амоніаку NH3

Амоніак утворений ковалентним полярним хімічним зв'язком і є речовиною з молекулярною кристалічною ґраткою, тому летка,  має характерний запах, легкоплавка, добре розчиняється у воді.

Інші завдання дивись тут...