Інші завдання дивись тут..

Завдання 1. Зазначте, який вид хімічного зв’язку в молекулі води.

А йонний

Б ковалентний полярний

В ковалентний неполярний

Г металічний

Молекула води Н2О має ковалентним полярний хімічний зв'язок, бо утворена неметалічними елементами з різною електронегативністю.

 

Завдання 2. Формули речовин — Н2, N2, О2, F2, PН3, CH4, HCl, H2O — розподіліть на групи формул:

а) з однією спільною електронною парою в молекулі; 

Н2, F2, HCl

б) із двома спільними електронними парами в молекулі;

О2, H2O

в) із трьома спільними електронними парами в молекулі.

N2, PH3

 

Завдання 3. Речовина силан SiH4 — газоподібна, погано розчинна у воді. Поміркуйте та підготуйте відповіді на запитання щодо цієї речовини.

1. Які ступені окиснення атомів у молекулі? Зробіть відповідні записи. Si+4H-

2. Скільки неспарених електронів в електронній оболонці атома Силіцію? Два електрони в основному стані  і чотири - у збудженому стані.

Силіцій S 

Силіцій Si*

3. Який вид хімічного зв’язку в молекулі? Ковалентний полярний.

Силіцій і Гідроген - неметалічні елементи з різною електронегативністю.

4. Яке число спільних електронних пар утворює атом Силіцію з атомами Гідрогену в молекулі силану SiH4Чотири.

   H                  H

   :                   

H:Si:H    або    НSiH

   :                   

  H                   H

5. За рахунок чого в атома Силіцію змінилась кількість неспарених електронівЗа рахунок перебування атома у збудженому стані. Під впливом додаткової енергії, один електрон з s-орбіталі переходить на вільну р-орбіталь і на зовнішньому енергетичному рівні Силіцію стає чотири неспарених електрони.

 

Завдання 4. Закінчіть схеми перетворень нейтральних атомів на йони.

а) Cu0 – 1e -> Cu+

б) Cu0 – 2e -> Cu2+

в) F0 + 1e -> Cu-

г) S0 + 2e -> S2-

Завдання 5. Які частинки перебувають у вузлах кристалічних ґраток:

а) води; Молекули Н2О, бо вода має молекулярну кристалічну ґратку.

б) графіту; Атоми Карбону, бо графіт має атомну кристалічну ґратку.

в) калій оксиду; Йони (катіони К+ і аніони О2-), бо оксид має йонну кристалічну ґратку.

г) йоду? Молекули І2бо йод має молекулярну кристалічну ґратку.

 

Завдання 6. В електронній оболонці атома хімічного елемента 6 s-електронів і 9 p-електронів. Який вид хімічного зв’язку в атомів цього елемента у сполуці з Гідрогеном? Електронна оболонка атома містить 15 електронів (6+9=15), тому порядковий номер хімічного елемента №15 - це Фосфор. Фосфор і Гідроген - неметалічні елементи, що мають однакову електронегативність, тому хімічний зв'язок у цій сполуці - ковалентний неполярний.

 

Завдання 7. Спрогнозуйте вид хімічного зв’язку між атомами з такими електронними формулами зовнішнього енергетичного рівня: …3s1 і …3s23p4. Йонний хімічний зв'язок.

Запис ...3s1 означає, що електронна оболонка атома елемента має три енергетичні рівні, тому хімічний елемент перебуває у 3 періоді, на останньому енергетичному рівні якого міститься 1 електрон, тому є елементом І групи, отже, це Натрій - металічний елемент. 

Запис ...3s23p4 означає, що електронна оболонка атома елемента має три енергетичні рівні, тому хімічний елемент перебуває у 3 періоді, на останньому енергетичному рівні якого міститься 6 електронів (2+4=6), тому є елементом VІ групи, отже, це Сульфур - неметалічний елемент. 

Між атомами металічних і неметалічнх елементів виникає йонний хімічний зв'язок.

Напишіть схему утворення хімічного зв’язку.

 ┌— 2ē —┐

            ↓

2Na  +    S = Na2S

 

Завдання 8. Укажіть тип кристалічних ґраток у бінарній сполуці елементів із протонними числами 3 і 17.

А атомні

Б молекулярні

В йонні

Г металічні

Протонне число 3 має типовий металічний елемент Літій, що відноситься до родини лужних елементів, а протонне число 17 - типовий неметалічний елемент Хлор, що відноситься до родини галогенів. Між атомами типових металічних і неметалічних елементів виникає йонний хімічний зв'язок, тому кристалічні ґратки бінарної сполуки - йонні.

 

Завдання 9. Розташуйте формули оксидів за збільшенням ступеня окиснення елементів.

А B2O3

Б N2O5

В Cs2O

Г MnO2

Відповідь: В А Г Б.

Визначимо ступені окиснення елементів у сполуках:

B3+2O3-2N2+5O5-2Cs2+1O-2Mn+4O2-2 і розташуємо формули за збільшенням ступенів окиснення елементів: Cs2O, B2O3, MnO2, N2O5.

 

Завдання 10. Зазначте пари структурних частинок речовини, з якими йон Магнію має однакову електронну будову.

А атом Аргону й катіон Калію

Б атом Неону й катіон Алюмінію

В атом Гелію й катіон Натрію

Г атом Неону й аніон Флуору

Запишемо електронні формули структурних частинок і порівняємо їх:

Mg2+ 1s22s22p6

А Ar0 1s22s22p63s23p6  й K+ 1s22s22p63s23p6

Б Ne0 1s22s22p6 й  Al3+ 1s22s22p6

He0 1s2  й  Na+ 1s22s22p6

Г Ne0 1s22s22p6 й  F- 1s22s22p6

Інші завдання дивись тут..