Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Назвіть відомі вам фізичні величини та одиниці їх вимірювання.

Фізичні       

величини

Одиниці       

вимірювання

маса

об'єм

густина

температура

сила

довжина

кг, г, ц, т.

л, мл, см3, м3

г/см3, кг/м3

градус

Н (ньютон)

м, мм, см, км.

2. Що означає фізична величина кількість речовини та в яких одиницях вона вимірюється? Кількість речовини, що позначається грецькою літерою ϒ («ню»), — це фізична величина, котра визначається числом структурних частинок (атомів, молекул, іонів) речовини, які містяться в певній її порції. Вимірюється у молях.

 

3. Назвіть число Авогадро. 6,02•1023 Що ним позначають? Кількість структурних частинок (атомів, молекул, йонів) в одному молі речовини, незалежно від її агрегатного стану.

 

4. Поясніть, у чому полягає особливість фізичної величини кількість речовини порівняно з іншими фізичними величинами, що використовуються для характеристики речовин. На відміну від інших фізичних величин, кількість речовини не вимірюється приладом, а отримується шляхом проведених обчислень. 

 

Застосовуємо

Вправа 73. Обчисліть, скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься в порції води кількістю речовини 5 моль.

Відомо: v(Н2О)=5 моль. Знайти: N(Н)-?, N(О)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNA.

N(H2О)=v(H2О)NA=5 моль • 6,021023моль-1=30,11023

Молекула води Н2О складається з 2 атомів Гідрогену та 1 атома Оксигену. Кількість атомів Гідрогену буде удвічі більшою, ніж молекул: N(H)=2N(H2O)=230,11023=60,21023. Кількість атомів Оксигену буде однаковою з кількістю молекул: N(O)=N(H2O)=30,11023. 

ІІ спосіб

Формулою води Н2О передано позначення двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. 1 моль води містить 2 моль атомів Гідрогену та 1 моль атомів Оксигену. У 5 моль води кількості речовини атомів у 5 разів більші:

v(H)=2v(H2O)=25 моль= 10 моль;

v(О)=1v(H2O)=15 моль=5 моль.

З формули v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNA.

N(H)=v(H)NA=10 моль  6,021023моль-1=60,21023

N(О)=v(О)NA=5 моль • 6,021023моль-1=30,11023

Відповідь: в порції води кількістю речовини 5 моль міститься 60,21023 атомів Гідрогену і 30,11023 атомів Оксигену.

 

Вправа 74. Складіть формулу бінарної сполуки Гідрогену і Сульфуру, в якій валентність Сульфуру дорівнює ІІ. Скільки молекул налічується в її порції кількістю речовини 4 моль?

Відомо: v(сполуки)=4 моль. Знайти: N(молекул)-?

Розв'язування:

Формула сполуки H2S.

І спосіб

З формули v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNA.

N(H2S)=v(H2S)NA=4 моль • 6,021023моль-1=24,081023

ІІ спосіб

Сполука (Н2S) — речовина молекулярної будови. Отже, 1 моль цієї речовини містить 6,02•1023 молекул Н2S, а 4 моль - міститимуть у 4 разів більшу кількість молекул, тому 6,021023 • 4=24,081023.

Відповідь: у порції сполуки H2S кількістю речовини 4 моль налічується 24,081023 молекул.

Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    яка кількість молекул міститься у воді кількістью речовини 3 моль? ------>
    У 1 моль речовини 6,02●10^23 молекул, а у 3 моль утричі більше, тобто 6,02●10^23 ● 3=18,06●10^23 молекул
    22 вересня 2019 07:18