Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Що називають молярною масою речовини? Молярна маса (М) - це відношення маси деякої порції речовини до кількості речовини в цій порції.

 

2. Яка залежність існує між молярною масою й відносною молекулярною масою речовини? Молярна маса М — це маса одного моля речовини. Чисельно вона дорівнює її відносній молекулярній масі.

 

3. За якою формулою можна обчислити молярну масу речовини, якщо відомі маса та кількість речовини в порції речовини? М=m/v

 

Застосовуємо

Вправа 75. Обчисліть молярну масу речовин за такими даними:

а) порція речовини має масу 22,4 г, що відповідає кількості речовини 0,4 моль;

M=m/v=22,4 г : 0,4 моль = 56 г/моль.

б) порція речовини має масу 120 г, що відповідає кількості речовини 3 моль.

M=m/v=120 г : 3 моль = 40 г/моль.

 

Вправа 76.  Обчисліть кількість речовини в порції леткої сполуки Карбону з Гідрогеном масою 8 г.

Відомо: m(СН4)=8 г. Знайти: v(СН4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(СН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, тому M(СН4)=16 г/моль. 

v(CН4)=m(CН4)/M(СН4)=8 г : 16 г/моль = 0,5 моль.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль.

Mr(СН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, тому M(СН4)=16 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

16 г леткої сполуки - це маса 1 моль речовини СН4, тоді

8 г леткої сполуки - це маса х моль речовини CН4.

16 г / 8 г = 1 моль : х моль, звідси

х моль • 16 г = 1 моль • 8 г

х = 1 моль • 8 г : 16 г

х = 0,5 моль

Відповідь: m(CН4)=0,5 моль.

 

Вправа 77. Установіть відповідність між формулами речовин і значеннями їх молярних мас. 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А.

1 PH3

2 SiH4

3 O3

4 НF

 

А 20

Б 32

В 34

Г 48

Д 81

M=Mr г/моль.

Mr(РН3)=Ar(Р)+3Ar(Н)=31+31=34, тому M(РН3)=34 г/моль.

Mr(SiН4)=Ar(Si)+4Ar(Н)=28+41=32, тому M(SiН4)=32 г/моль.

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48, тому M(O3)=48 г/моль.

Mr(HF)=Ar(H)+Ar(F)=1+19=20, тому M(HF)=20 г/моль.

 

Вправа 78. Розташуйте за збільшенням кількості речовини зазначені порції речовин. ГБВА

А вода масою 54 г

Б кисень масою 48 г

В азот масою 56 г

Г натрій масою 23 г

Кількості речовин обчислюємо за формулою: v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому M(Н4O)=18 г/моль. 

v(H2O)=m(Н2O)/M(Н2O)=54 г : 18 г/моль = 3 моль.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, тому M(O2)=32 г/моль.

v(O2)=m(O2)/M(O2)=48 г : 32 г/моль = 1,5 моль.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, тому M(N2)=28 г/моль.

v(N2)=m(N2)/M(N2)=56 г : 28 г/моль = 2 моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, тому M(Na)=23 г/моль.

v(Na)=m(Na)/M(Na)=23 г : 23 г/моль = 1 моль.

Отже, v(Na)<v(O2)<v(N2)<v(H2O).

 

Вправа 79. Якою має бути маса порції води, щоб у ній містилося стільки само молекул, скільки їх є в 1 грудці рафінованого цукру масою 5 г? (Молекула цукру складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену й 11 атомів Оксигену.)

Відомо: m(С12Н22O11)=5 г. Знайти: m(Н2O)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr12Н22О11)=12Ar(C)+22Ar(Н)+11Ar(O)=1212+221+1116=

=144+22+176=342, тому M(С12Н22O11)=342 г/моль. 

v(C12Н22O11)=m(C12Н22O11)/M(С12Н22O11)=5 г : 342 г/моль = 0,0146 моль.

За умовою задачі кількості молекул однакові, тому однаковими є порції речовин: v(H2O)=v(C12H22O11)=0,0146 моль.

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому M(Н2O)=18 г/моль. 

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=0,0146 моль18 г/моль=0,26280,3 г.

Відповідь: m(H2O)=0,3 г.

 

Вправа 80. Середня добова потреба дорослої людини в кухонній солі становить близько 5 г, у цукрі — близько 50 г. Обчисліть, якій кількості речовини відповідає середня добова потреба людини в кожній із цих життєво необхідних для неї речовин.

Відомо: m(NaCl)=5 г, m(С12Н22O11)=50 г. Знайти: v(NaCl)-?, v(C12Н22O11)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому M(NaCl)=58,5 г/моль.

v(NaCl)=m(NaCl)/M(NaCl)=5 г : 58,5 г/моль = 0,085 моль.

Mr12Н22О11)=12Ar(C)+22Ar(Н)+11Ar(O)=1212+221+1116=

=144+22+176=342, тому M(С12Н22O11)=342 г/моль.

v(C12Н22O11)=m(C12Н22O11)/M(С12Н22O11)=50 г : 342 г/моль = 0,146 моль.

Відповідь: v(NaCl)=0,085 моль, v(C12H22O11)=0,146 моль.

Інші завдання дивись тут...

  • Владислав
    Дякую, Ваш сайт дуже допомагає<3
    23 грудня 2020 16:46