Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення основ. Основа — це складна речовина, формульна одиниця якої складається з металічного елемента й однієї чи кількох гідроксильних груп ОН.

 

2. Схарактеризуйте фізичні властивості основ. Основи — тверді кристалічні речовини, переважно білого кольору, хоча трапляються й інших кольорів. За розчинністю у воді розрізняють розчинні (луги), малорозчинні і нерозчинні основи. Розчинні основи— тугоплавкі речовини, а нерозчинні - під час нагрівання не плавляться, а розкладаються з утворенням основного оксиду і води.

 

3. Яку валентність має гідроксильна група ОН? Одновалентна.

 

4. Які заходи безпеки під час роботи з лугами вам відомі? Гранули лугу в жодному разі не брати руками; не розливати розчини; стежити, щоб розчин не потрапляв на відкриті ділянки шкіри, в очі, на одяг, парту, книжки чи зошити. Треба користуватися захисним одягом (халат, фартух) і захисними окулярами. Посуд із розчином лугу слід тримати закритим, щоб луг не реагував з вуглекислим газом, завжди наявним у повітрі.

 

5. Назвіть відомі вам класифікації основ, наведіть приклади. За здатністю розчинятися у воді, основи поділяються на розчинні (луги) і нерозчинні. За числом гідроксильних груп основи поділяються на однокислотні (наявність одної гідроксильної групи) і багатокислотні (наявність двох і більше гідроксильних груп). 

Луги: літій гідроксид LiOH, натрій гідроксид NaOH, калій гідроксид KOH, кальцій гідроксид Ca(OH)2, барій гідроксид Ba(OH)2.

Нерозчинні основи: алюміній гідроксид Al(OH)3, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2, купрум (ІІІ) гідроксид Cu(OH)3, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)2.

Однокислотні: літій гідроксид LiOH, калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH.

Багатокислотні: кальцій гідроксид Ca(OH)2, алюміній гідрокид Al(OH)3, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2.

 

6. У поданому переліку формул зазначте формули основ: Со(ОН)2, CO, H3PO4, Sr(OH)2, H2S, Ni(OH)2.

 

Застосовуємо

Вправа 98. Визначте валентність металічних елементів за формулами основ: CsOH, La(OH)3, Th(OH)3, Cd(OH)2, CuOH.

Cs І,  La ІІІ, Th ІІІ, Cd ІІ, Cu І.

У формулі основи валентність металічного елемента збігається з кількістю гідроксильних груп. 

 

Вправа 99. Запишіть формули основ за їх назвами: літій гідроксид LiOH, магній гідроксид Mg(OH)2, хром(ІІ) гідроксид Cr(OH)2.

 

Вправа 100. Виберіть зайву формулу в переліках і аргументуйте свій вибір:

а) CuO, Са(ОН)2, КОН; Зайвою є формула оксиду.

б) Cu(OН)2, Са(ОН)2, КОН; Зайвою є формула однокислотної основи.

в) Fe(OH)2, Са(ОН)2, Ва(ОН)2. Зайвою є формула нерозчинної основи.

Інші завдання дивись тут...