Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення кислоти. Кислота — це неорганічна сполука, що складається з атомів Гідрогену, здатних заміщуватись атомами металічних елементів, та кислотного залишку.

 

2. Відтворіть по пам’яті формули та назви зазначених у параграфі кислот.

Формула

кислоти

Сучасна

українська назва

Тривіальна

(традиційна) назва

HCl хлоридна соляна
HNO3 нітратна азотна
H2SO4 сульфатна сірчана
H2SO3 сульфітна сірчиста
H2S сульфідна сірководнева
H2SiO3 силікатна кремнієва
H2CO3 карбонатна вугільна
H3PO4 ортофосфатна ортофосфатна

3. Які класифікації кислот вам відомі?

1. За числом атомів Гідрогену в молекулі:

- одноосновні (нарпиклад, HCl, HF, HI);

- багатоосновні: двохосновні (наприклад, H2SO4, H2S, H2CO3), трьохосновні (наприклад, H3PO4).

2. За вмістом Оксигену у складі кислотного залишку:

- оксигеновмісні (наприклад, H2SO4, H2CO3, H3PO4);

- безоксигенові (наприклад, HCl, H2S, HF).

 

4. Як визначити валентність кислотного залишку за формулою кислоти?

Валентність кислотного залишку збігається з кількістю атомів Гідрогену.

 

5. Схарактеризуйте фізичні властивості кислот. Тверді 3РО4, Н2SiO3) або рідини (H2SO4, HNO3), деякі з них (HCl, HNO3) леткі і мають запах, важчі за воду, безбарвні, добре розчиняються у воді (виняток H2SiO3). Водні розчини — кислі на смак, роз'їдають органічні речовини. 

 

6. Зазначте кислоту, наявну лише у водних розбавлених розчинах.

А карбонатна

Б ортофосфатна

В нітратна

Г сульфатна

 

7. Зазначте пару безоксигенових кислот.

А хлоридна і нітратна

Б сульфідна і хлоридна

В сульфатна і сульфітна

Г ортофосфатна і карбонатна

 

8. Зазначте рядок, утворений двома формулами кислот й однією формулою оксиду.

А HNO3, H2SiO3, HCl

Б H2SO4, H2S, H2CO3

В HNO3, HClO3, H2SO3

Г H3PO4, SO3, HNO3

 

Застосовуємо

Вправа 101. З поданого переліку формул випишіть формули кислот: KBr, NO2, HNO3, CuSO4, H2S, SO2.

Формули кислот: HNO3, H2S.

До яких груп їх можна віднести за відомими вам класифікаціями? HNO3 - одноосновна, оксигеновмісна. H2S - двоосновна, безоксигенова.

 

Вправа 102. Визначте валентність кислотних залишків у формулах кислот:

HNO2 - валентність І,

HPO3 - валентність І,

H2SeO4 - валентність ІІ,

HMnO4 - валентність І.

 

Вправа 103. Виберіть зайве в кожному переліку, аргументуючи свій вибір:

а) H2SO4, H2CO3, HNO3; HNO3одноосновна кислота;

б) H2SiO3, H2SO3, H2CO3; H2SiO3 - нерозчинна у воді кислота;

в) HCl, H3PO4, H2S. H3PO4оксигеновмісна кислота.

 

Вправа 105. Дізнайтеся в дорослих та з етикеток на продуктах харчування і засобах побутової хімії про наявність у їх складі кислот. Обміняйтеся з однокласниками отриманою інформацією.

У продуктах харчування: лимонна кислота (лимони, кондитерські вироби, газовані напої, консерви), оцтова кислота (столовий оцет, мариновані та консервовані продукти), щавлева кислота (свіжі овочі і фрукти), молочна кислота (кефір, квашена капуста), яблучна кислота (яблука, яблучний оцет), ортофосфатна кислота (напій "Кока-кола").

У засобах побутової хімії: хлоридна кислота (дезинфікуючі засоби), лимонна кислота (пральні порошки).

 

Вправа 106. Для виготовлення хлоридної кислоти у воді (правильно розчині) об’ємом 1 л розчинили 448 л гідроген хлориду (н.у.). Обчисліть масову частку гідроген хлориду у виготовленій кислоті, якщо густина кислоти дорівнює 1,19 г/см3.

Дано: V(розчину)=1 л, V(HCl)=448 л, ρ(розчину)=1,19 г/см3=1190 г/л

Знайти: ω(HCl)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо кількість речовини гідроген хлориду за формулою v=V/Vm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(HCl)=V(HCl):Vm=448 л : 22,4 л/моль=20 моль

2. Знаходимо масу гідроген хлориду за формулою m=v/M, де M=Mr г/моль.

m(HCl)=v(HCl)•M(HCl)=20 моль•36,5 г/моль=730 г, де

M(HCl)=Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5 г/моль

3. Знаходимо масу розчину за формулою m=V•ρ.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=1 л1190 г/л=1190 г

4. Знаходимо масову частку гідроген хлориду в розчині (кислоті)

ω(HCl)=m(HCl)/m(розчину)=730 г : 1190 г = 0,613,

або, помноживши це значення на 100%, одержимо 61,3% 

Відповідь: 61,3%

Інші завдання дивись тут...