Інші завдання дивись тут...

Знаємо і розуміємо

1. Поясніть, на підставі чого М. М. Бекетов уклав витискувальний ряд металів. За здатністю металів витісняти Гідроген із кислот.

 

2. Чим пояснити, що у витискувальному ряді металів наявна проста газоподібна речовина водень? Водень не є металом, але в цьому ряду його активність прийнята за точку відліку (своєрідний нуль).

 

3. Дайте визначення реакції заміщення. Реакція заміщення — це реакція між простою і складною речовинами, у результаті якої утворюються нова складна й нова проста речовини.

Наведіть приклади.

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

2HCl + Zn = ZnCl2 + H2

 

4. У чому проявляється прогностична функція витискувального ряду? Користуючись витискувальним рядом металів, легко визначити, взаємодіятиме метал із кислотою чи ні.

 

Застосовуємо

Вправа 107. Зазначте формули тих речовин, які витісняють водень із кислот: Hg, Cl2, Mn, PbHg, C, Cd, Pt. Запишіть відповідні рівняння хімічних реакцій, якщо в утворених складних речовинах атоми, що заміщують Гідроген у кислотах, двовалентні.

Mn + 2HCl = MnCl2 + H2

Pb + 2HCl = PbCl2 + H2

Cd + 2HCl = CdCl2 + H2

 

Вправа 108. Зазначте тип хімічної реакції, що відбувається за поданою схемою.

Co + 2НСl = СоСl2 + Н2

А сполучення Б обміну В заміщення Г розкладу

Вправа 109. Виберіть зайве в кожному з переліків:

а) Mg, Cu, Fe; б) Zn, Cu, Hg

Вправа 110. Установіть відповідність між схемою рівняння реакції і типом реакції.

Схема рівняння реакції Тип реакції

1 H2 + О2 -> H2О 

2 HgО -> Hg + О2

3 Fe + НСl -> FeСl2 + H2

А заміщення

Б сполучення

В розкладу

Г нейтралізації

Вправа 111. Спрогнозуйте, який із металів — цинк чи олово — за один і той самий час витіснить більший об’єм водню з хлоридної кислоти за умови, що кількість речовини обох металів однакова, а для проведення реакції кислоту взято з однаковим вмістом гідроген хлориду. Цинк витіснить більший об'єм водню, бо розміщений лівіше від олова і бурхливіше взаємодіє з кислотою.

Інші завдання дивись тут...