Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення солей та опишіть їхні фізичні властивості.

Солі — це продукти заміщення атомами металічних елементів атомів Гідрогену в молекулах кислот.

Фізичні властивості: солі - тверді кристалічні речовини, без запаху, різного кольору (здебільшого білі), різного смаку (здебільшого змішаного), у воді розчиняються різною мірою (розчинні, малорозчинні, нерозчинні), мають високі температури плавлення та кипіння. 

 

2. Поясніть правила номенклатури солей. За сучасною номенклатурою, назви солей утворюють із назви металічного елемента й назви кислотного залишку та зазначають валентність тих металічних елементів, у яких вона змінна.

 

3. Чому в назві солі купрум (ІІ) сульфат валентність металічного елемента зазначена, а в назві солі магній сульфат — ні? Бо металічний елемент Купрум має змінну валентність (І, ІІ), а металічний елемент Магній - постійну валентність (ІІ).

 

Застосовуємо 

Вправа 112. З поданих формул випишіть формули солей і назвіть їх за сучасною номенклатурою: H2S, KOH, CuS, FeCO3, Ca3(PO4)2, MgO, Na2SiO3.

CuS - купрум (ІІ) сульфід.

FeCO3 - ферум (ІІ) карбонат.

Ca3(PO4)2 - кальцій ортофосфат.

Na2SiO3 - натрій силікат

 

Вправа 113. Складіть формули солей: манган (ІІ) нітрату, кальцій карбонату, натрій сульфіту, ферум (ІІІ) сульфату, барій ортофосфату, калій силікату.

Mn(NO3)2, CaCO3, Na2SO3, Fe2(SO4)3, Ba3(PO4)3, K2SiO3.

 

Вправа114. Виберіть зайве в кожному переліку формул, аргументуючи свій вибір:

 а) Н2CO3, MgCO3, СаCO3; H2CO3 - кислота.

 б) KOH, К2SO4, К3РO4. КОН - основа (луг).

 

Вправа 115. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами солей та їхніми назвами.

Формула солі Назва солі

1 FeCO3

2 KCl 

3 Fe2(SO4)3 

4 AgNO3

 

А кальцій хлорид

Б арґентум (І) нітрат

В калій хлорид

Г ферум (ІІ) карбонат

Д ферум (ІІІ) сульфат

Вправа 116. Розташуйте формули солей за зростанням суми всіх індексів у формулі.

 А K2MnO4          (7)

 Б NaCl           (2)

 В MgCO3        (5)

 Г Al(NO3)3      (13)

Відповідь: БВАГ.

 

Вправа 117. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Солі — солоні на смак легкоплавкі речовини.

Твердження 2. Сума індексів у формулі натрій ортофосфату дорівнює 8.

А Правильне лише твердження 1

Б Правильне лише твердження 2

В Правильні обидва твердження

Г Неправильні обидва твердження

Формула Na3PO4, сума індексів: 3+1+4=8, солі - різного смаку тугоплавкі речовини

 

Вправа 118. На основі інформації параграфа запропонуйте спосіб розпізнавання в посудинах без етикеток трьох солей: натрій хлориду, купрум (ІІ) сульфату, кальцій карбонату. Долити до кожної посудини води. У посудині, де випадає осад, міститься кальцій карбонат, бо ця сіль нерозчинна у воді. У розчинах решта дві солі мають різне забарвлення, тому блакитний колір свідчить про наявність у цій посудині купрум (ІІ) сульфату, а в іншій - натрій хлориду. 

Інші завдання дивись тут...