Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Перелічіть хімічні елементи, оксиди яких взаємодіють із водою з утворенням основ. Металічні елементи, розташовані у періодичній системі в першій групі головній підгрупі та другій групі головній підгрупі, окрім Берилію Ве і Магнію Mg, а саме: Li, Na, К, Rb, Sc, Ca, Sr, Ba.

Наведіть приклади. 

Li2O + H2O = 2LiOH

K2O + H2O = 2KOH

Na2O + H2O = 2NaOH

Rb2O + H2O = 2RbOH

CaO + H2O = Ca(OH)2

BaO + H2O = Ba(OH)2

 

2. Які основи дістали назву лугів? Розчинні у воді основи дістали назву лугів.

 

3. Перелічить хімічні елементи, оксиди яких взаємодіють із водою з утворенням кислот. Неметалічних елементів: N, P, C, S, Cl, F та металічних елементів із високим значенням валентності  (V, VI, VII): Mn, Cr тощо.

Наведіть приклади. 

N2O5 + H2O = 2HNO3

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

CO2 + H2O = H2CO3

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

Mn2O7 + H2O = 2HMnO4

CrO3 + H2O = H2CrO4

 

Застосовуємо

Вправа 119. Установіть відповідність (позначно однаковим кольором) між формулами оксидів та формулами гідратів оксидів, записавши їх парами в зошит.

Формули оксидів Формули гідратів оксидів

1 СuO 

2 Cu2O 

3 CrO 

4 CrO3

 

А CuOH

Б Cu(OH)2

В H2CrO4

Г Cr(OH)2

Д Cr(OH)3

Вправа 120. Зазначте якомога більше характеристик для переліку формул: Na2O, K2O, CaO, BaO.

Оксиди лужних і лужноземельних елементів; тверді білі кристалічні речовини, розчиняються у воді; їх гідрати є лугами.

 

Вправа 121. Виберіть зайву формулу в кожному переліку, аргументуючи свій вибір:

 а) SiO2, SO2, SO3; SiO2 - силіцій (IV) оксид не реагує з водою.

 б) К2О, СаО, Fe2O3. Fe2O3 - ферум (ІІІ) оксид не реагує з водою.

 

Вправа122. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій за напівсхемами.

а) К2O + H2O = 2KOH

б) ВаO + H2O = Ba(OH)2

в) SiO2 + H2O ≠.

г) FeO + H2O ≠.

 

Вправа 123. Є три пробірки без етикеток, наповнені на третину зовні однаковими рідинами. Проте відомо, що в одній міститься вода, в іншій — розчин кислоти, а ще в іншій — розчин основи. Як дослідним шляхом з’ясувати, у якій із пробірок міститься кожна речовина? За допомогою індикатора, наприклад, лакмуса. У пробірці з кислотою лакмус стане червоним, у пробірці з лугом - синім. У пробірці з водою ніяких змін не спостерігатимемо.

 

Вправа 124. Як ви вважаєте, чому для виконання лабораторного досліду 2 потрібні були три пробірки, а для лабораторного досліду 3 — дві? Бо у досліді 2 досліджують речовини трьома індикаторами, а у досліді 3 - двома.

Інші завдання дивись тут...