Інші завдання дивись тут...

Застосовуємо

Вправа 167. Знайдіть і виправте помилку у схемі генетичного ряду неметалу. 

НЕМЕТАЛ -> оксид неметалічного елемента -> основа -> сіль

НЕМЕТАЛ -> оксид неметалічного елемента -> КИСЛОТА (оксигеновмісна)-> сіль

 

Вправа 168. Доповніть генетичний ряд силіцію, що дає змогу добути із оксиду кислоту.

силіцій -> силіцій (ІV) оксид ->? -> силікатна кислота

силіцій -> силіцій (ІV) оксид ->НАТРІЙ СИЛІКАТ -> силікатна кислота

Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Si + O2 = SiO2

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

 

Вправа 169. Із наведених формул речовин побудуйте генетичні ряди і напишіть рівняння хімічних реакцій за побудованими генетичними рядами. Зазначте типи хімічних реакцій та назви продуктів реакції.

а) Li2O, Li, LiOH, Li3PO4;

Li -> Li2O -> LiOH -> Li3PO4

4Li + O2 = 2Li2O - літій оксид. Реакція сполучення.

Li2O + H2O = 2LiOH - літій гідроксид. Реакція сполучення.

3LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3H2O - літій ортофосфат і вода. Реакція обміну.

б) MgSO4, Mg, Mg(OH)2, MgO.

Mg -> MgO -> MgSO4 -> Mg(OH)2

2Mg + O2 = 2MgO - магній оксид. Реакція сполучення.

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O - магній сульфат і вода. Реакція обміну.

MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2 + Na2SO4 - магній гідроксид і натрій сульфат. Реакція обміну.

 

Вправа 170. Напишіть рівняння реакцій до прикладів 1 і 2 з рубрики «Сторінка ерудита».

Приклад 1.

1) 4Na + O2 = 2Na2O

2) Na2O + H2O = 2NaOH

3) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

4) Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

5) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

6) Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

7) 2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + H2O

Приклад 2.

1) C + O2 = CO2

2) CaO + CO2 = CaCO3

3) CaCO3 = CaO + CO2

4) CO2 + BaO = BaCO3

5) CO2 + Na2O = Na2CO3

6) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

 

Вправа 171.  Складіть самостійно схему генетичних зв’язків основних класів сполук для конкретного металу чи неметалу.

P -> P2O5 -> H3PO4 -> Na3PO4

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Інші завдання дивись тут...