Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Назвіть прізвища вчених, які запропонували термін «біологія»:

а) К. Лінней і Ж.-Б. Ламарк;

б) Т. Шванн і М. Шлейден;

в) Ж.-Б. Ламарк і Г.Р. Тревіранус;

г) Ч. Дарвін і К. Бер.

 

Завдання 2. Укажіть, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість складу та властивостей свого внутрішнього середовища:

а) фагоцитоз;

б) метаболізм;

в) гомеостаз;

г) адаптація.

 

Завдання 3. Укажіть біологічні системи, які перебувають на молекулярному рівні організації живої матерії:

а) гриби;

б) рослини;

в) ціанобактерії;

г) віруси.

 

Завдання 4. Визначте найвищий рівень організації живої матерії:

а) популяційно-видовий;

б) біосферний;

в) організмовий;

г) екосистемний.

 

Завдання 5. Назвіть метод, який учені застосовують, описуючи нові види:

а) експериментальний;

б) порівняльно-описовий;

в) математичне моделювання;

г) екологічний моніторинг.

 

Завдання 6. Назвіть біологічні системи, яким властивий організмовий рівень організації живої матерії:

а) екосистеми;

б) дріжджі;

в) популяції;

г) віруси.

 

Завдання 7. Назвіть біологічні системи, які належать до надорганізмових біологічних систем:

а) вольвокс;

б) віруси;

в) популяції;

г) форамініфери.

 

Утворіть логічні пари

Завдання 8. Установіть відповідність між об’єктами, процесами та явищами й рівнями організації живої матерії, яким

вони відповідають. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

1 поділ клітини 

2 глобальний колообіг речовин

3 жаба гостроморда

4 вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

А молекулярний

Б клітинний

В організмовий

Г екосистемний

Д біосферний

Запитання з відкритою відповіддю

Завдання 9. Що спільного та відмінного в будові та функціонуванні клітин одноклітинних організмів і клітин, які входять до складу тих чи інших тканин?

 

Завдання 10. Що спільного та відмінного в проявах подразливості в багатоклітинних рослин і багатоклітинних тварин?

Інші завдання дивись тут...

  • Едуард
    ВСЕ ПРАВИЛЬНО
    9 вересня 2018 19:30
  • Миша Залупа
    А почему всё остальное не работает -------- ответы будем публиковать постепенно (согласно учебного процесса).
    12 вересня 2018 20:49