Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози:

а) Купрум;

б) Бор;

в) Йод;

г) Кобальт.

 

Завдання 2. Укажіть назву сполук, розчинних у воді:

а) гідрофобні;

б) гідрофільні;

в) органічні;

д) неорганічні.

 

Завдання 3. Назвіть сполуку, нерозчинну у воді:

а) віск;

б) глюкоза;

в) фруктоза;

г) тростинний цукор.

 

Завдання 4. Укажіть сполуки, під час розщеплення яких виділяється найбільше енергії:

а) ліпіди;

б) вуглеводи;

в) білки;

г) вітаміни.

 

Завдання 5. Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білкової молекули:

а) ДНК;

б) мРНК;

в) рРНК;

г) тРНК.

 

Завдання 6. Визначте сполуки, які забезпечують прискорення біохімічних реакцій:

а) ДНК; б

) гормони;

в) вітаміни;

г) ферменти.

 

Завдання 7. Укажіть, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг:

а) завдяки водневим зв’язкам;

б) завдяки ковалентним зв’язкам;

в) завдяки гідрофобним взаємодіям;

г) завдяки йонним взаємодіям.

 

Завдання 8. Укажіть, який вигляд може мати вторинна структура білків:

а) глобула;

б) декілька сполучених між собою амінокислотних залишків;

в) спіраль;

г) ланцюг амінокислотних залишків.

 

Завдання 9. Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін:

а) віск;

б) ДНК;

в) мРНК;

г) тРНК.

 

Завдання 10. Назвіть сполуку, яка належить до біополімерів:

а) глюкоза;

б) мРНК;

в) жири;

г) дезоксирибоза.

 

Завдання 11. Укажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:

а) Карбон;

б) Ферум;

в) Сульфур;

г) Фосфор.

 

Завдання 12. Назвіть сполуки, до складу яких входять залишки ортофосфатної кислоти:

а) білки;

б) моносахариди;

в) АТФ;

г) жири.

 

Утворіть логічні пари

Завдання 13. Установіть відповідність між хімічними елементами та сполуками, до складу яких вони входять. 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-А

1 Ферум (Fe) 

2 Магній (Mg)

3 Купрум (Cu)

4 Йод (I)

 

А гормон щитоподібної залози

Б молекула хлорофілу

В гормони підшлункової залози

Г молекула гемоглобіну

Д молекула гемоціаніну

Завдання 14. Установіть відповідність між біополімерами та їхніми мономерами. 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г.

1 полісахариди 

2 білки

3 ДНК

4 РНК

 

А жирні кислоти

Б нуклеотиди з тиміном

В амінокислоти

Г нуклеотиди з урацилом

Д моносахариди

Завдання 15. Визначте кількість енергії, яка виділяється під час розщеплення відповідних органічних сполук. 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Д.

1 1 г білків 

2 1 г жирів

3 перетворення АТФ на АДФ

4 перетворення АТФ на АМФ

 

А 17,2 кДж

Б 42 кДж

В 38,9 кДж

Г 126 кДж

Д 84 кДж

Завдання 16. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями. 1-В; 2-Д; 3-Г; 4-А.

1 ДНК

2 мРНК

3 тРНК

4 рРНК 

 

 

А структурна: входять до складу субодиниць рибосом

Б енергетична

В зберігання спадкової інформації

Г амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули

Д передача спадкової інформації від ядра до місця синтезу

                                                 білкової молекули

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 17. Назвіть особливості, притаманні різним рівням структурної організації білкових молекул.

Первинний Вторинний Третинний

1 проста послідовність

амінокислотних залишків

1 проста послідовність

амінокислотних залишків

1 проста послідовність

амінокислотних залишків

2 мають вигляд спіралі  2 мають вигляд спіралі  2 мають вигляд спіралі 
3 мають вигляд глобули 3 мають вигляд глобули 3 мають вигляд глобули

Завдання 18. Назвіть функції, які виконують у клітині молекули органічних сполук.

ДНК Білки АТФ
1 кодування спадкової інформації 1 каталітична 1 енергетична
2 енергетична 2 кодування спадкової інформації 2 структурна (будівельна)

3 каталітична

 

 

3 передача спадкової інформації

до місця синтезу інших органічних

молекул

3 транспорт амінокислот

 

 

Завдання 19. Назвіть сполуки, у складі яких трапляються згадані типи хімічних зв’язків.

Високоенергетичні Водневі Дисульфідні
1 АТФ 1 молекула води 1 мРНК
2 ДНК 2 АТФ 2 третинна структура білків
3 полісахариди 3 вторинна структура білків 3 АТФ

Інші завдання дивись тут...

 • Alina
  Сайт класный
  28 вересня 2019 17:07
 • Максим
  Найкращий сайт, велике дякую
  23 жовтня 2019 08:36
 • Богдан
  Дякую, готуюсь до контрольної
  23 жовтня 2019 19:08