Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл:

а) мітохондрії;

б) хлоропласти;

в) вакуолі;

г) комплекс Гольджі.

 

Завдання 2. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну:

а) 2;

б) 4;

в) 38;

г) молекули АТФ не синтезуються.

 

Завдання 3. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час кисневого етапу енергетичного обміну:

а) 1 молекула;

б) 4 молекули;

в) 36 молекул;

г) 38 молекул.

 

Завдання 4. Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ:

а) темнова;

б) світлова;

в) як під час світлової, так і під час темнової;

г) у процесі фотосинтезу молекули АТФ не синтезуються.

 

Завдання 5. Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу:

а) вивільняється при розщепленні органічних сполук;

б) вивільняється при окисненні неорганічних сполук;

в) вивільняється при розщепленні молекул АТФ;

г) енергія світла.

 

Завдання 6. Укажіть органели, у яких відбувається кисневий етап енергетичного обміну:

а) мітохондрії;

б) хлоропласти;

в) комплекс Гольджі;

г) вакуолі з клітинним соком.

 

Завдання 7. Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ:

а) світлова фаза фотосинтезу;

б) темнова фаза фотосинтезу;

в) підготовчий етап енергетичного обміну;

г) світлова фаза хемосинтезу.

 

Завдання 8. Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим:

а) відсутність вуглекислого газу в атмосфері;

б) відсутність глюкози в клітинах;

в) відсутність хромопластів;

г) відсутність мітохондрій.

 

Завдання 9. Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез:

а) зелені рослини;

б) тварини;

в) гриби;

г) нітрифікуючі бактерії.

 

Завдання 10. Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез:

а) ціанобактерії;

б) багатоклітинні тварини;

в) гриби;

г) нітрифікуючі бактерії.

 

Завдання 11. Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну:

а) дихання;

б) окиснення органічних сполук;

в) окиснення неорганічних сполук;

г) хемосинтез.

 

Завдання 12. Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну:

а) темнова фаза фотосинтезу;

б) синтез білків;

в) подвоєння ДНК;

г) розщеплення органічних сполук без доступу кисню.

 

Завдання 13. Укажіть походження електронів, за рахунок яких відновлюється фотосистема І:

а) походять з фотосистеми ІІ;

б) власні, які повертаються на свій енергетичний рівень;

в) звільняються при розщепленні молекули води;

г) звільняються при розщепленні НАДФ.

 

Завдання 14. Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень:

а) кисневий етап енергетичного обміну;

б) світлова фаза фотосинтезу;

в) темнова фаза фотосинтезу;

г) анаеробне дихання.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 15. Установіть відповідність між етапами енергетичного обміну та кількістю молекул АТФ, які під час цих етапів синтезуються. 1-Г; 2-В; 3-Б.

1 підготовчий

2 безкисневий

3 кисневий

 

А 38 молекул

Б 36 молекул

В 2 молекули

Г молекули АТФ не синтезуються

Завдання 16. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу. 1-Д; 2-А; 3-Г; 4-Б.

1 хемосинтез

2 світлова фаза фотосинтезу

3 цикл Кребса

4 темнова фаза фотосинтезу

 

А тилакоїди

Б строма хлоропластів

В ядро

Г мітохондрії

Д клітини деяких прокаріотів

Завдання 17. Визначте відповідність біохімічних процесів до певного типу метаболізму. 1-В; 2-А; 3-Б.

1 реакції енергетичного обміну

2 реакції пластичного обміну

3 реакції як пластичного, так

і енергетичного обміну

А біосинтез білків

Б фотосинтез

В розщеплення ліпідів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 18. Схарактеризуйте роль різних органел у метаболізмі клітини.

Хлоропласти Лізосоми Мітохондрії

1 забезпечення циклу Кребса

 

1 забезпечення світлової фази

фотосинтезу

1 участь у підготовчому етапі

енергетичного обміну

2 забезпечення циклу Кальвіна

 

2 забезпечення темнової фази

фотосинтезу

2 участь у безкисневому етапі

енергетичного обміну

3 здійснення хемосинтезу

 

3 розщеплення складних сполук

до простіших

3 участь у кисневому етапі енер-

гетичного обміну

Завдання 19. Охарактеризуйте енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну.

Підготовчий ПБезкисневий (анаеробний) Кисневий (аеробний)
1 синтезується 2 молекули АТФ  1 синтезується 2 молекули АТФ 1 синтезується 34 молекули АТФ
2 синтезується 4 молекули АТФ 2 синтезується 6 молекул АТФ 2 синтезується 36 молекул АТФ
3 молекули АТФ не синтезуються 3 синтезується 8 молекул АТФ  3 синтезується 38 молекул АТФ

Завдання 20. Охарактеризуйте процеси метаболізму.

Хемосинтез Світлова фаза фотосинтезу Темнова фаза фотосинтезу

1 звільнення енергії внаслідок

окиснення неорганічних сполук

1 синтез молекул АТФ

 

1 синтез молекул АТФ

 

2 звільнення енергії внаслідок

окиснення органічних сполук

2 синтез глюкози з неорганічних

сполук

2 синтез глюкози з неорганічних

сполук

3 звільнення енергії внаслідок

безкисневого розщеплення неор-

ганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок

окиснення неорганічних сполук

 

 

3 звільнення енергії внаслідок

окиснення неорганічних сполук

 

Інші завдання дивись тут...

 • таня
  дякую велике, виручили
  10 грудня 2020 21:20
 • ШКОЛЬНІК:
  КОПЕЦ! ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ! СПИШУ КОНТРОЛЬНУ НАНІЦ!
  17 листопада 2021 18:45
 • Artem Lol
  乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
  23 листопада 2021 18:17
 • Ильич
  спс, помогли классу
  2 грудня 2021 12:37
 • Жужа
  спасибо все класом списовали
  9 грудня 2021 11:02
 • Елеонора Соколовська
  Неподобство! Нахабство! Навіщо ви це робите? У мене половина класу списує а не робить самостійно! Видаліть негайно. У вас є 3 доби
  9 листопада 2022 10:14
 • Yaroslav
  Елеонора Соколовська ніхто нічого видаляти не буде. З цього сайту люди заробляють. Які розміщюють тут відповіді. Спробуйте наступного разу змінити питання до завдань. Я зараз в 9класі. Рекомендую Зібрати у всіх зошити і телефони покласти на задні або передні парти. Перерахувати,щоб всі здали. І пильно дивитися,щоб не здали старий телефон. Потім дати. Ще раз це завдання. Яке діти списали. І хто вчив напишуть. Думаю три-чотири рази поставити 70-80% учня 2,а краще 1,щоб ще було гірше. Потім не захочуть списувати. ---------- На нашу думку, робочі зошити з біології з готовими відповідями можна розглядати як стислий довідник, зазвичай, який переписуючи, щось та й запам'ятає учень. А, може, навіщо давати додому заповнювати зошити з біології, щоб виробляти неприязнь до предмета, натомість краще просто використати час уроку, щоб зацікавити учнів. І ніяких домашок з біології! Мова не в заробітках, бо самі робочі зошити - це також свого роду бізнес. Якщо Ярослав чудово знає і біологію, і українську мову, і літературу, і математику, і всі інші предмети, він не повинен ущемляти тих, хто не справляється з усіма предметами.
  Але це особиста думка.
  26 листопада 2022 14:50
 • мать тереза
  я особисто теж в 9 класі і підтримую думку Ярослава. Не можна просто давати на опрацювання запитання з параграфа і сподіватися шо діти не будуть списувати. Треба не видалити всі ГДЗ а самим давати такі завдання шоб до них не можна було знайти відповіді, а якщо і можна то шоб поки дитина це знайде то щось тай запамятала ------------------ А чи залишиться тоді час на вивчення інших предметів, наприклад, мови, щоб написати диктант без помилок?
  28 листопада 2022 08:07
 • Ксенія
  Елеонора,то може ви почнете дітей вчити так,щоб потреби в гдз не було?
  12 грудня 2022 18:39