Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації:

а) пріони;

б) археї;

в) віроїди;

г) віруси.

 

Завдання 2. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів:

а) ядро;

б) ендоплазматична сітка;

в) мітохондрії;

г) рибосоми.

 

Завдання 3. Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню:

а) пурпурні бактерії;

б) зелені водорості;

в) червоні водорості;

г) діатомові водорості.

 

Завдання 4. Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних:

а) у них наявні диференційовані клітини;

б) у них наявна нервова система;

в) їхні клітини мають ядра;

г) у них відсутні м’язові клітини.

 

Завдання 5. Зазначте, чим справжні гриби відрізняються від грибоподібних організмів:

а) здатні до фагоцитозу;

б) до складу оболонок клітин входить хітин;

в) формують справжні тканини;

г) клітини мають ядро.

 

Завдання 6. Зазначте, чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій:

а) наявністю ядра;

б) здатністю до фотосинтезу;

в) наявністю хлорофілу;

г) наявністю мітохондрій.

 

Завдання 7. Зазначте структури, з якими пов’язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту:

а) товстостінні клітини – гетероцисти;

б) газові вакуолі;

в) вп’ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл;

г) вакуолі з клітинним соком.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 8. Визначте відповідність між клітинами різних груп еукаріотів та притаманними їм органелами руху.

1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

1 справжні гриби

2 рослини

3 тварини

4 бактерії

А джгутики, що складаються лише з однієї мікротрубочки

Б лише джгутики, що складаються з груп мікротрубочок

В джгутики, війки та псевдоподії

Г спеціалізованих органел руху не мають

Завдання 9. Визначте науки, які вивчають ті чи інші групи організмів.

1-Г, 2-В, 3-Б, 4-Д

1 бактеріологія

2 ботаніка

3 зоологія

4 мікологія

 

А віруси

Б одноклітинні тварини

В водорості

Г ціанобактерії

Д дріжджі

Завдання 10. Порівняйте ознаки, притаманні представникам різних царств організмів.

1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А

1 бактерії

2 гриби

3 рослини

4 тварини

 

А мають глікокалікс

Б клітини мають лише один тип нуклеїнових кислот

В клітинна оболонка містить хітин

Г клітинна оболонка містить муреїн

Д у цитоплазмі відкладається крохмаль

Інші завдання дивись тут...

  • Влад
    Класс 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
    16 квітня 2019 11:55
  • макс
    Класссс
    2 травня 2022 16:35