Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі:

а) паразитизм;

б) мутуалізм;

в) коменсалізм;

г) симбіоз.

 

Завдання 2. Укажіть, чим визначаються межі певного біогеоценозу:

а) межами певного тваринного угруповання;

б) межами певного рослинного угруповання;

в) довільно;

г) чітких меж не існує.

 

Завдання 3. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:

а) паразитизм;

б) коменсалізм;

в) мутуалізм;

г) конкуренція.

 

Завдання 4. Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі:

а) місцеперебування;

б) трофічний рівень;

в) симбіоз;

г) екологічна ніша.

 

Завдання 5. Зазначте, що таке ноосфера:

а) розумова оболонка Землі;

б) частина оболонок Землі, заселена живими істотами;

в) новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини;

г) сукупність усіх природоохоронних територій.

 

Завдання 6. Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні:

а) лише заповідники;

б) лише заказники;

в) лише національні природні парки;

г) заповідники, національні природні парки, заказники.

 

Завдання 7. Визначте, як називають фактори неживої природи:

а) абіотичні;

б) біотичні;

в) антропогенні;

г) антропічні.

 

Завдання 8. Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції:

а) екосистема;

б) ботанічний сад;

в) популяція;

г) агроценоз.

 

Завдання 9. Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів:

а) відкладення солей на поверхні ґрунту;

б) зменшення товщі їх родючого шару;

в) знищення корисних ґрунтових мешканців; г) вирубування лісів.

 

Завдання 10. Назвіть мету, з якою створено Зелену книгу:

а) охорона окремих рідкісних видів;

б) охорона окремих зникаючих видів;

в) охорона рідкісних і типових тваринних угруповань;

г) охорона рідкісних і типових рослинних угруповань.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 11. Установіть відповідність між видами екологічних факторів та прикладами, які їх ілюструють.

А-1, Б-3, В-2

А абіотичні

Б біотичні

В антропогенні

1 взаємодія хижак – здобич

2 підвищений уміст радіонуклідів у ґрунті

3 уміст газів у ґрунті

Завдання 12. Установіть відповідність між формами симбіозу та прикладами, що їх ілюструють.

А-4, Б-3, В-2, Г-1

А мутуалізм

Б коменсалізм

В паразитизм

Г нейтралізм

 

1 співіснування уссурійського тигра та лісового кота

2 мешкання аскариди в кишечнику людини

3 оселення рачків морських жолудів на тілі китів

4 мешкання багатоджгутикових одноклітинних

       тварин у кишечнику тарганів та термітів

Завдання 13. Установіть відповідність між парами видів та відносинами, які між ними можуть виникати.

А-5, Б-2, В-3, Г-1

А підосичник – осика

Б орхідеї – тропічні дерева

В малярійний комар – людина

Г малярійний плазмодій – людина

 

1 коменсал – хазяїн

2 паразит – хазяїн

3 кровосисний вид – живитель

4 хижак – здобич

5 мутуалістичні відносини

Завдання 14. Установіть відповідність між формами діяльності людини та їхніми наслідками:

А-1, Б-4, В-2, Г-3

А Викиди в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук

Б Нераціональне поливання ґрунтів

В Інтенсивна діяльність промисловості та транспорту

Г Масове вирубування лісів

1 Утворення озонових дірок

2 Тепличний ефект

3 Ерозія ґрунтів

4 Засолення ґрунтів

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

15. Визначте організми, що належать до тих чи інших екологічних груп.

Продуценти  Консументи Редуценти
1 ціанобактерії  1 хлорела 1 бактерії-сапротрофи
2 кишкова паличка 2 хвощ польовий 2 пурпурні бактерії
3 чумна паличка 3 сарана перелітна 3 евглена зелена

Інші завдання дивись тут...

 • Катя
  Спасибо)
  14 травня 2019 18:17
 • Броня
  Вдячна)
  27 квітня 2020 12:58
 • Андрій
  Спасибі!!!!
  30 квітня 2020 15:11
 • Я
  Спасибо)))
  9 травня 2020 13:47
 • Денис
  Дякую велике
  11 травня 2021 18:44
 • Яя
  Спасибо)))
  28 квітня 2022 11:49