Інші практичні роботи дивись тут... 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ                  

Під час цієї практичної роботи треба застосувати знання, набуті в результаті вивчення класифікації та хімічних властивостей оксидів, кислот, основ і солей. За вказівкою вчителя виконай один із варіантів запропонованих завдань.

Варіант І (середній рівень)

1. Використовуючи реактиви, що є в твоєму розпорядженні, добудь купрум (ІІ) гідроксид і доведи, що ця речовина є основою.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на оксид металу (основний оксид) і воду. Спостерігаємо зміну кольору на чорний та утворення крапель води на стінках пробірки з осадом. 

Cu(OH)2↓   →    CuO +    Н2О.

блакитний        чорний

колір                колір

2. У трьох пробірках під номерами 1,2,3 містяться розчини кислоти, лугу, солі. Визнач, яка речовина в якій пробірці міститься.

За допомогою індикатора:  лакмус в кислому середовищі набуває червоного кольору, в лужному - синього.

Варіант II (достатній рівень)

1. Проведи реакції, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення:

купрум (ІІ) оксид → купрум (ІІ) хлорид → купрум (ІІ) гідроксид → купрум (ІІ) оксид.

Напиши рівняння пророблених реакцій.

    1. CuO + 2НСl → CuCl2 + H2O

    2. CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓+ 2NaCl

    3. Сu(ОН)2↓ → CuO + H2O

2. Добудь магній гідроксид і доведи, що він є основою.

    MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2+ 2NaCl

За допомогою індикатора (наприклад, лакмуса) доведемо, що магній гідроксид Mg(OH)2 є сновою. Магній гідроксид, як речовина, що частково розчиняється у воді, забарвить індикаторний папір у синій колір - це свідчить про те, що магній гідроксид – слабкий луг (основа). 

3. Хімічним способом виокреми мідь із суміші мідних ошурок з порошком цинку.

    Zn + HCl → ZnCl2 + H2

    Cu + HCl  →  не peaгує.

Варіант III (високии рівень)

1. Проведи реакцію нейтралізації. Напиші рівняння реакції, зазнач умови її перебігу. Поясни результати своїх спостережень.

    HCl + KOH → KCl + Н2O

Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

2. Добудь купрум (ІІ) хлорид трьома різними способами. Напиши відповідні рівняння реакцій та зазнач умови їх перебігу. Поясни результати своїх спостережень.

    Cu + Cl2 → CuCl2

    CuO + 2HCl  → CuCl2 + H2O

    Cu(OH)2+ 2HCl → CuCl2 + 2H2O

3. Проведи реакції, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення: 

ферум (ІІІ) гідроксид  → ферум(ІІІ) оксид  → ферум(ІІІ) сульфат.

Напиши рівняння реакцій, зазнач умови їх перебігу і поясни результати своїх спостережень.

    2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O  - термічний розклад нерозчинних у воді основ. 

    2Fe(OH)3+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2О -  реакція нейтралізації: взаємодія основи і кислоти з утворення солі та води.