Інші практичні роботи дивись тут... 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ СОЛІ З ПЕВНОЮ МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ.

Послідовність дій:                                       

1. Обчисли маси солі та води, які треба взяти для приготування розчину.

2. Зваж на терезах сіль (пригадай із курсу фізики правила зважування) і всип її в суху колбу.

3. Відміряй потрібний об'єм дистильованої води (пригадай правила відмірювання об'ємів рідин). Чому воду не зважують, а відміряють її об'єм мірним посудом?

4. Влий відміряний об'єм води у колбу з сіллю. Перемішуй вміст колби скляною паличкою з гумовим наконечником (або струшуванням колби) до повного розчинення солі.

5. У зошиті для практичних робіт запиши формулу і назву солі, масову частку її у виготовленому розчині, наведи всі необхідні розрахунки і стисло опиши виконані операції.

Варіанти завдань:

а) приготуй розчин масою 20 г з масовою часткою натрій хлориду 0,05;

Відомо: m(розчину)=20 г, W(NaCl)=0,05

Знайти: m(NaCl)- ? m(Н2О)-?

І спосіб.

З формули W(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо

m(речовини) = m(розчину)W(речовини)

m(NaCl)=20 г  0,05=1 г.

З формули m(розчину) = m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=20 – 1=19 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину NaCl потрібно 1 г солі і 19 мл води.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину - 5 г речовини  NaCl
у 20 г розчину - х г речовини  NaCl
100 г / 20 г = 5 г / х г, 
тому х г  100 г = 20 г  5 г, 
х=20 г  5 г : 100 г = 1 г, тому m(NaCl)=1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=20 – 1=19 г.     1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину NaCl потрібно 1 г солі і 19 мл води.

б) приготуй розчин масою 25 г з масовою часткою натрій карбонату 4%;

Відомо: m(розчину)=25 г, W(Na2СО3)=4%

Знайти: m(Na2СО3)- ? m(Н2О)-?

І спосіб.

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%; знаходимо

m(речовини)=m(розчину)W(речовини):100%

m(Na2CO3)=25 г • 4% : 100%= 1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину) - m(речовини)

m(H2O)=25 г – 1 г = 24 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 1 г соди і 24 мл води.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину - 4 г речовини  Na2CO3

у 25 г розчину - х г речовини  Na2CO3  
100 г / 25 г = 4 г / х г, 
тому х г  100 г = 25 г  4 г, 
х=25 г  4 г : 100 г=1 г, тому m(Na2CO3)=1 г. 

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=25 г – 1 г=24 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 1 г соди і 24 мл води.

в) приготуй розчин масою 10 г з масовою часткою кухонної солі 10%;

Відомо: m(розчину)=10 г, W(NaCl)=10%

Знайти: m(NaCl)- ? m(Н2О)-?

І спосіб.

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100% знаходимо

m(речовини)=m(розчину)W(речовини):100%

m(NaCl)=10 г  10% : 100% = 1 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=10 г – 1 г=9 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 1 г кухонної солі і 9 мл води.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину - 10 г речовини  NaCl 
у 10 г розчину - х г речовини  NaCl 
100 г / 10 г = 10 г / х г, 
тому х г  100 г = 10 г  10 г, 
х=10 г  10 г : 100 г=1 г, тому m(NaCl)=1 г.  

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину) - m(речовини)

m(H2O)=10 г – 1 г=9 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 1 г кухонної солі і 9 мл води.

г) приготуй розчин масою З0 г з масовою часткою калій хлориду 15%.

Відомо: m(розчину)=30 г, W(КCl)=15%

Знайти: m(КCl)- ?, m(Н2О)-?

І спосіб.

З формули W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100% знаходимо

m(речовини)=m(розчину)W(речовини):100%

m(КCl)=30 г • 15% : 100%=4,5 г.

З формули m(розчину)=m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=30 г – 4,5 г=25,5 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 4,5 г калій хлориду і 25,5 мл води. 

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину - 15 г речовини  КCl 
у 30 г розчину - х г речовини  КCl 
100 г / 30 г = 15 г / х г, 
тому х г  100 г = 30 г  15 г, 
х=30 г  15 г : 100 г=4,5 г, тому m(КCl )=1 г.  

З формули m(розчину) = m(речовини)+m(води) знаходимо

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(H2O)=30 г – 4,5 г=25,5 г.    1 г (Н2О)=1 мл (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину потрібно 4,5 г калій хлориду і 25,5 мл води.