Інші практичні роботи дивись тут... 

ВЛАСТИВОСТІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

Дослід 1. Дія оцтової кислоти на індикатори.

До розчину оцтової кислоти добав розчин лакмусу чи метилового оранжевого. 

Як змінилося забарвлення розчину? У розчині оцтової кислоти лакмус матиме червоне забарвлення.

Що це засвідчує? Зміна забарвлення індикаторів свідчить про кислотне середовище, що створюється завдяки електролітичній дисоціації оцтової кислоти.

Рівняння дисоціації оцтової кислоти: СН3СООН  СН3СОО-+ Н+

Дослід 2. Взаємодія оцтової кислоти з основами.

До розчину натрій гідроксиду, забарвленого фенолфталеїном, краплями додавай розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Про що свідчать результати досліду? Про утворення нейтрального середовища. Оцтова кислота реагує з лугом, утворюючи сіль і воду.

Склади рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

СН3СООН + NaOH  СН3СООNa + Н2O

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді. 

СН3СООН + Na+ + OH-  СН3СОО- + Na+ + Н2O

Дослід 3. Взаємодія оцтової кислоти з металами.

У пробірку з розбавленою оцтовою кислотою помісти стружку магнію.

Спостерігай виділення газу. Який газ виділяється? Водень.

Склади рівняння реакції в молекулярній формі та йонній формах:

2СН3СООН + Mg  (СН3СОО)2Mg + Н2

                         магній ацетат

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

2СН3СООН + Mg   Н2 +  Mg2+ + 2СН3СОО- 

Дослід 4. Взаємодія оцтової кислоти з солями.

У пробірку з розчином оцтової кислоти додай сіль кислоти, слабкішої, ніж оцтова, наприклад, натрій карбонат.

Спостерігай виділення газу. Який газ виділяється ? Вуглекислий газ.

Склади рівняння реакції в молекулярнії! та йонній формах.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

2CH3COOH + 2Na+ + CO32-  2CH3COO- + 2Na+ + CO2 + H2O