Інші практичні роботи дивись тут... 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ НА РОЗПІЗНАВАННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Варіант 1

1. У пронумерованих пробірках містяться:

а) гліцерин; б) розчин оцтової кислоти; в) розчин крохмалю. Визнач ці речовини.

а) розчин гліцерину можна розпізнати за допомогою якісної реакції, яка полягає у взаємодії багатоатомного спирту зі свіжоосадженим осадом купрум (ІІ) гідроксиду і супроводжується утворенням прозорого розчину яскраво-синього кольору.

б) розчин оцтової кислоти можна розпізнати:

    1. Діючи солями карбонатів, в результаті реакції виділяється вуглекислий газ.

   2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

    2. За допомогою індикаторів, які отримають колір забарвлення кислотного середовища.

в) наявність крохмалю в розчині можна підтвердити за допомогою йодної настоянки, крохмаль утворює з йодом сполуку темно-синього кольору. 

2. Доведи, що натрій ацетат — сіль слабкої кислоти. Результати дослідів підтверди, де це можливо, рівняннями хімічних реакцій.

Взаємодія йонів солі з водою, що приводить до утворення слабкого електроліту, називається гідролізом солі.

Усі солі, утворені слабкою кислотою і сильною основою, піддаються гідролізу за аніоном. Вони надають розчину лужної реакції. 

Доведемо це.  

Натрій ацетат, як сильний електроліт, під час розчинення у воді повністю дисоціює на йони Na+ i CH3COO-

СН3СООNa   Na+ + СН3СОО-

Йони Na+ не можуть зв’язати йони ОН- в молекули, оскільки NaOH є сильним електролітом і наявний у розчині тільки у вигляді йонів. Тим часом ацетат-аніони зв’язують йони Н+ з утворенням молекул слабкого електроліту (ацетатної кислоти), йонна рівновага дисоціації води зміщується і створюється надлишок ОН--аніонів, а тому розчин набуває лужної реакції. 

СН3СОО- + H2  СН3СООH + OH-     

СН3СОО- + Na+ + H2  СН3СООH + Na+ + OH-  

СН3СООNa + H2  СН3СООH + NaOH 

Лакмус у розчині стає синім. Це ознака того, что розчин має лужне середовище, бо у розчині утворилися йони гідроксиду, що можливе тільки у випадку гідролізу за аніоном.

 Значить натрій ацетат - сіль слабкої кислоти. 

Варіант 2

1. У пронумерованих пробірках містяться:

а) розчин глюкози; б) розчин білка; в) розчин оцтової кислоти. Визнач ці речовини.

а) розчин глюкози можна розпізнати за допомогою якісної реакції, яка полягає у взаємодії, подібно до багатоатомних спиртів, зі свіжоосадженим осадом купрум (ІІ) гідроксиду і супроводжується утворенням розчину яскраво-синього кольору.

б) розчин білка можна розпізнати за допомогою біуретової реакції, яка полягає в дії купрум (ІІ) гідроксиду й супроводжується появою фіолетового забарвлення.  

в) розчин оцтової кислоти можна розпізнати:

1. Діючи солями карбонатів, в результаті реакції виділяється вуглекислий газ.

   2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

2. За допомогою індикаторів, які отримають колір забарвлення кислотного середовища.

2. Доведи, що поліетилен — термопластичний матріал. Результати дослідів підтверди, де це можливо, рівняннями реакцій.

Поліетилен плавиться з утворенням безбарвної рідини. У розплавленому стані поліетилену можна надати довільної форми, яка зберігається після охолодження полімеру. Така властивість називається термопластичністю.