Інші практичні роботи дивись тут... 

РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.
Вам видано розчини магній нітрату, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлену сульфатну кислоту.
Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (див. форзац II підручника), з'ясуйте, які реакції відбуватимуться в розчині:
а) між двома солями; б) між сіллю і лугом; в) між сіллю і кислотою.
Здійсніть ці реакції, а також реакцію між лугом і кислотою.
Запишіть у клітинках поданої нижче таблиці формули реагентів і одного з продуктів кожної реакції, властивості якого уможливлюють її перебіг. Після формул продуктів поставте стрілки (якщо під час реакції сполука випадає в осад), (якщо вона виділяється у вигляді газу), позначку «сл.» (якщо речовина — слабкий електроліт).
а)  між двома солями :

Mg(NO3)2 + K2CO3 → MgCO3 + 2KNO3;
Mg2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- → MgCO3 + 2K+ + NO3-;
Mg2+ + CO32- → MgCO3;
б)  між сіллю і лугом:

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaNO3

Mg2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2OH- → Mg(OH)2 + 2Na+ + 2NO3-;

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2
K2CO3 + 2NaOH → 2KOH + Na2CO3 - реакція обміну не відбувається;

Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

2K+ + CO32- + 2Na+ + 2OH-2K+ + 2OH- + 2Na+ + CO32-

Добутий розчин містить усі йони, які були в розчинах калій карбонату і натрій гідроксиду, тому реакція між цими сполуками не відбувається.

в)  між сіллю і кислотою:

Mg(NO3)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2HNO3 — реакція обміну не відбувається;

Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

 Mg2+ + 2NO3- + 2H2+ +SO42-Mg2+ + SO42- + 2H+ + 2NO3- 

Добутий розчин містить усі йони, які були в розчинах магній нітрату і сульфатної кислоти, тому реакція між цими сполуками не відбувається. 

К2СО3 + H24 → K24 + CO2 + H2О;
+ + СО32- + 2H+ + SО42- → 2K+ +SО42- + CO2 + H2О;

2H+ + СО32-  →  CO2 + H2О;

Між лугом і кислотою:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + 2H2O

2H+ + 2OH- = 2H2O

H+ + OH- = H2O

РЕАГЕНТИ Mg(NO3)2 K2CO3 NaOH H2SO4
Mg(NO3)2 - MgCO3 Mg(OH)2 -
K2CO3 MgCO3 - - CO2↑ + Н2О
NaOH Mg(OH)2 - - H2O (cл.)

ВИСНОВОК: Реакція обміну між електролітами у розчині відбувається тоді, коли серед її можливих продуктів є нерозчинна або малорозчинна сполука, газ чи слабкий електроліт.

 

Задачі до ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №2 

1. Яку реакцію, що в практичній роботі не відбувається, можна здійснити за інших умов? Укажіть ці умови, напишіть хімічне рівняння і дайте назви продуктам реакції.

До магній нітрату замість розбавленої сульфатної кислоти додати концентровану сульфатну кислоту. При цьому краще ці речовини не нагрівати, оскільки при нагріванні нітратна кислота може розкладатися з утворенням отруйного газу.

Mg(NO3)2 + 2H2SO4(конц.) → Mg(НSO4)2+ 2HNO3;

2. Якими були б результати практичної роботи, якби замість розчину натрій гідроксиду було видано розчин барій гідроксиду? Заповніть відповідну таблицю і складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння.

Якщо замість розчину натрій гідроксиду взяти розчин барій гідроксиду, тоді відбудеться реакція між розчином калій карбонату й лугом.
K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3;
2K+ + CO32- + Ba2+ + 2OH-2K+ + 2OH- + BaCO3;

Ba2+ + CO32- → BaCO3;