Інші практичні роботи дивись тут... 

РОЗПІЗНАВАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Ви отримали для роботи розчин натрій гідроксиду, розбавлену сульфатну кислоту, а також промивалку з водою, штатив із пробірками, скляні палички.
ВАРІАНТ І
Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.
У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Установіть вміст кожної пробірки.

Дано: білі порошки у пробірках: KNO3, Na23, і СаСО3.
Додаємо в пробірки воду.

В пробірці з СаСО3 осад не розчиняється, тому що СаСО3 — нерозчинна речовина.
До пробірок з розчинами Na2CO3 і KNO3  додаємо сульфатну кислоту:

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2+ H2O - спостерігаємо "вскипання".

 2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + CO2 + H2O

 2H+ + CO32- = CO2 + H2O

2KNO3 + H2SO4 = K2SO4 + 2HNO3 - розчин не змінюється.

 2K+ + 2NO3- + 2H+ + SO42- = 2K+ +SO42- + 2H+ +NO3-

пробірки

Розчинність

речовини у

воді

Формула реактиву    Спостереження 

Висновок

(формула

речовини)

1 розчинна H2SO4 без змін KNO3
2 розчинна H2SO4 "вскипання" Na2CO3
3 нерозчинна Н2О осад не розчиняється СаСО3

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук. У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини натрій хлориду, магній хлориду і цинк сульфату. Установіть вміст кожної пробірки.

Дано: безбарвні розчини у пробірках: NaCl, MgCl2, ZnSO4.

До розчинів додаємо натрій гідроксид.
1. NaCl + NaOH = реакція не відбувається - розчин не змінюється; 

    MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2  + 2NaCl  — білий осад;  

    Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

    Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2 

    ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4 — білий осад.

    Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = Zn(OH)2 + 2Na+ + SO42-

     Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 

До осаду у двох останніх пробірках додаємо ще надлишок натрій гідроксиду:

Mg(OH)2 + 2NaOH = реакція не відбувається - осад не розчиняється.

 Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] - осад розчиняється; 

пробірки

 Формула реактиву 1  Спостереження

 Формула реактиву 2

або реактиву 1, взятого

в надлишку 

Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 NaOH без змін - - NaCl
2 NaOH білий осад NaOH білий осад Mg(OH)2
3 NaOH білий осад NaOH розчинення білого осаду  Zn(OH)2

 

ВАРІАНТ II
Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.
У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Установіть вміст кожної пробірки.

Дано: у пробірках білі порошки NaNO3. MgCO3, і BaSO4.
Додаємо до пробірок воду.

У пробірці з NaNO3 розчин стає прозорим, тому що NaNO3 - розчинна речовина.
До пробірок з розчинами BaSO4 й MgCO3 додаємо розчин сульфатної кислоти:
BaSO4 + H2SO4 — реакція не відбувається, розчин не змінюється;

MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2 + H2O — виділяються бульбашки газу СO2.

MgCO3 + 2H+ + SO42- = Mg2+ + SO42- + CO2 + H2O

MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + CO2 + H2O

пробірки

Розчинність

речовини у

воді

Формула реактиву Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 розчинна H2O

прозорий

розчин

NaNO3
2 малорозчинна H2SO4

виділяються бульбашки

газу СO2

MgCO3
3 нерозчинна Н2SO4 зміни відсутні BaSO4

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини калій нітрату, барій хлориду, алюміній нітрату. Установіть вміст кожної пробірки.
Результати досліджень під час виконання завдання 1 запишіть у таблицю.

Дано: у трьох пробірках безбарвні розчини KNO3, ВаСl2, Al(NO3)3.
1. До розчинів додаємо натрій гідроксид:
KNO3 + NaOH = КОН + NaNO3 — розчин не змінюється;

 K+ + NO3- + Na+ + OH- = К+ + ОН- + Na+ + NO3- 
ВаСl2 + 2NaOH = Ва(ОН)2 + 2NaCl — розчин не змінюється;

Ва2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- = Ва2+ + 2ОН- + 2Na+ + 2Cl- 
Al(NO3)3 + 3NaOH =  Al(OH)3 + 3NaNO3 — осад білого кольору.

Al3+ + 3NO3- + 3Na+ + 3OH- =  Al(OH)3  + 3Na+ + 3NO3-

Al3+ + 3OH- =  Al(OH)3 

2. До розчинів KNO3 і ВаСl2 додаємо сульфатну кислоту:

2KNO3 + H2SO4 =  K2SO4 + 2HNO3 — розчин не змінюється;

 2K+ + 2NO3- + 2H+ + SO42-2K+ + SO42- + 2H+ + 2NO3- 
ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2НСl — осад білого кольору.

Ва2+ + 2Сl- + 2H+ + SO42- = BaSO4 + + + 2Сl-  

Ва2+ + SO42- = BaSO4 

пробірки

Формула реактиву 1 Спостереження

Формула реактиву 2

або реактиву 1, взятого

в надлишку 

Спостереження

Висновок

(формула

речовини)

1 NaOH без змін H2SO4 без змін 2KNO3
2 NaOH без змін H2SO4

осад білого

кольору

ВаСl2
3 NaOH

осад білого

кольору

- - Al(NO3)3

 

 

Задачі до ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №3 

1. Чи можна виконати завдання 1 і 2 обох варіантів, якщо замість розбавленої сульфатної кислоти видано хлоридну кислоту? Відповідь аргументуйте.

Так, бо хлоридна кислота (як і сульфатна) є сильним електролітом і добре розчинна у воді.


2. Чи можна розпізнати сполуки у завданні 1 кожного варіанта за допомогою нагрівання? У разі позитивної відповіді розкажіть, як ви виконаєте ці завдання. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

ВАРІАНТ 1.

Дано: білі порошки у пробірках: KNO3, Na23, і СаСО3

Карбонати (крім карбонатів лужних металів) і нітрати (залежно від розміщення металу у ряді активності металів) під час прокалювання розкладаються.

2KNO3  =  2KNO2  + О2  - запалена скіпка яскраво спалахне, бо О2 підтримує горіння. 

Na23 - не розкладається.

СаСО3 = СаО + СО2  - запалена скіпка погасне, бо СО2 не підтримує горіння.

ВАРІАНТ 2. 

Дано: у пробірках білі порошки NaNO3, MgCO3, і BaSO4.

Карбонати (крім карбонатів лужних металів) і нітрати (залежно від розміщення металу у ряді нактивності металів) під час прокалювання розкладаються.

2NaNO3  =  2NaNO2  + О2  - запалена скіпка яскраво спалахне, бо О2 підтримує горіння. 

MgСО3 = MgО + СО2  - запалена скіпка погасне, бо СО2 не підтримує горіння.

BaSO4  розкладається, але не у лабораторних умовах, а при температурі понад 16000С. 

                                                                      Інші практичні роботи дивись тут...