Інші практичні роботи дивись тут... 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

РОЗПІЗНАВАННЯ ОКСИГЕНОВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Усі оксигеновмісні органічні сполуки утворені трьома елементами — Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном. У цій практичній роботі вам належить розпізнати кілька сполук, виявляючи в них функціональні групи, а також деякі властивості (наприклад, розчинність у воді). Для кожного досліду використовуйте невелику кількість речовини або розчину. Бажано, щоб певні їх порції залишилися після роботи (тоді за потреби можна повторити експеримент).
Перед виконанням завдання вирішіть:
• які хімічні реакції необхідно здійснити;
• які реактиви вам потрібні;
• що взяти для здійснення реакції — речовину чи її розчин;
• чи зашкодить досліду надлишок одного з реагентів, чи він буде необхідним;
• чи потрібне нагрівання.
Вам видано універсальні індикаторні папірці, воду, розчини лугу і солі Купруму (ІІ), спиртівку.
Завдання 1. Розпізнавання твердих речовин — крохмалю, лимонної кислоти, цукру і глюкози.

Послідовність
дій
Спостереження Висновок

1. Розчинимо 

зразки твердих

речовин у 

холодній воді, 

для чого до-

лиємо воду у

кожну пробірку

зі зразками

У трьох пробірках

зразки речовин

розчинилися, а в

одній - ні. 

 

 

 

 

Щоб розпізнати

крохмаль від

решти речовин,

що перебувають

у твердому стані,

треба розчинити

їх у холодній воді.

Крохмаль у холод-

ній воді не розчи-

няється на відміну

від решти. Отже, у

цій пробірці 

крохмаль.

 

2. Перевіримо

розчини у трьох

пробірках, що

залишилися, 

індикаторним

папірцем

У двох пробірках колір

індикатора не змінився,

а в одній пробірці змі-

нився на червоний -

колір кислого середо-

вища. 

Водні розчини

кислот змінюють

забарвлення

індикаторів. 

Оже, у цій 

пробірці кислота.

3. У дві пробірки

внесемо по 1 мл лугу

і 3-4 краплі купрум (ІІ)

сульфату. До осаду,

що утворився, додаємо

по 1-2 мл розчинів,

що залишилися, і пере-

мішуємо.Обережно

нагріваємо, але не до

кипіння.

 

 

 

 

 

 

 

 

У двох пробірках осад

розчиняється і розчин

набуває яскраво-си-

нього кольору, який 

при подальшому на-

гріванні в одній із 

пробірок набуває 

оранжево-жовтого

забарвлення, а зго-

дом в цій пробірці 

випадає  цегляно-чер-

воний осад

 

 

 

 

 

 

І глюкоза, і

сахароза, яка

входить до складу

цукру, взаємодіють

зі свіжоосадженим

осадом Cu(OH)2,

подібно до багато-

атомних спиртів,

з утворенням

розчину яскраво-

-синього кольору.

Проте за наявності

глюкози при подаль-

шому нагріванні 

з'являється оранже-

во-жовте забарвлення,

а потім випадає

цегляно-червоний осад. 

Рівняння реакцій: CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4

 

Завдання 2. Розпізнавання розчинів оцтової кислоти, етанолу, гліцерину і глюкози.
Продумайте послідовність виконання кожного завдання і складіть план. Ваші дії, спостереження, відповідні хімічні рівняння і висновки запишіть у таблицю:

Послідовність дій Спостереження Висновки

1. Індикаторним

папірцем переві-

римо середовище

розчинів

В одній із пробірок

індикаторний папі-

рець став червоним,

що вказує на кис-

лотне середовище

Водні розчини кислот

змінюють забарвлення

індикаторів. Оже, у 

пробірці оцтова кислота

2. У три пробірки

внесемо по 1 мл

лугу і 3-4 краплі

купрум (ІІ) суль-

фату. До свіжо-

осадженого осаду

додаємо по 1 мл

розчинів, що

перевіряємо

У двох пробірках 

осад розчиняється

і розчин набуває

яскраво-синього 

кольору, а в

іншій осад не

розчинився.

 

Одноатомні спирти не

взаємодіють зі свіжо-

осадженим осадом

Cu(OH)2, отже, у

пробірці, в якій осад

не розчинився, міститься

етанол

 

 

 

3. Обережно

нагріваємо 

дві пробірки

з розчинами

яскраво-синього

кольору

 

 

 

При нагріванні в

одній із пробірок

розчин набуває 

оранжево-жовтого

забарвлення, а

згодом в цій про-

бірці випадає 

цегляно-червоний

осад.

У пробірці, де випав

осад, міститься глюкоза,

у іншій - гліцерин

 

 

 

 

 

 

Рівняння реакцій: CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4