Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 1.

РОЗДІЛ  1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

§ 1. Сучасне уявлення про здоров’я. Дотримання здорового способу життя

Пригадайте, що ви вже вивчили

    Сучасне уявлення про здоров'я спирається на знання, що з'являються завдяки розвитку таких наук, як біологія, фізіологія,  імунологія, психологія, фізика, хімія. Зберігати високий рівень здоров'я людині допомагає здоровий спосіб життя. Для вибору способу життя нам потрібні знання, уміння, воля й активність.

Завдання 1. Правильні твердження щодо мотивації до здорового способу життя.

I. Залучення людини до здорового способу життя починається після закінчення освіти. II. Для того щоб обрати здоровий спосіб життя, необхідно знати про його складові та особливості. III. Мотив — це внутрішня спонука до активності, пов’язаної із задоволення певної потреби.

IV. Мотивація до здорового способу життя однакова для всіх.

А лише І, IV                        В лише II, ІІІ, IV

Б лише II, III                      Г лише І, III, IV

Завдання 2. Складові здорового способу життя:

А рухова активність

Б емоційна неврівноваженість

В регулярне переїдання  

Г дотримання розпорядку дня

Д відсутність шкідливих звичок

Е позитивний настрій

Завдання 3. Ознаки станів здоров'я.

Ознаки здоров’я: стійкість до негативних зовнішніх чинників, висока працездатність, нормальні фізіологічні показники, наявність моральних принципів і цілей у житті.

Ознаки захворювання: негативні фізіологічні показники (головний біль, підвищення температури, тиску), тривала депресія, відсутність життєвої енергії.

СТОРІНКА 2.

Завдання 4. Схема «Складові здорового способу життя».

Складові здорового способу життя:

• безпечна поведінка;

• рухова активність;

• раціональне харчування;

• позитивний настрій;

• дотримання порядку дня;

• дотримання правил особистої гігієни;

• відмова від шкідливих звичок.

 

Практичне завдання № 1. Аналіз свого способу життя та особистих цілей

І. Аналіз мого способу життя.

Завдання 1. Для чого я буду аналізувати свій спосіб життя? Для того, щоб бути здоровим.

Завдання 4. Чи можна вважати мій спосіб життя здоровим? Якщо ні, то чому? Що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію?

Я вважаю, що в мене здоровий спосіб життя, оскільки я раціонально харчуюсь та фізично активна, бо відвідую танцювальну школу, допомагаю батькам по господарству

Я вважаю, що мій спосіб життя не зовсім здоровим. Мені треба менше часу проводити за комп’ютером, робити фізичні вправи або відвідувати спортивну секцію.

СТОРІНКА 3.

ІІ.  Аналіз моїх особистих цілей.

Завдання 1. Для чого я буду аналізувати свої особисті цілі? Щоб мати упевненість у досягненні поставлених цілей та добиватися успіху.

Завдання 2. Сформулюйте свою власну ціль. Старатися добре вчитися та отримувати хороші оцінки.

Завдання 4. Чи вмію я ставити цілі досягати їх? Якщо ні, то чому? Що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію? Я умію ставити перед собою цілі і добиватися їх, вони актуальні, бажані, реалістичні та конкретні.

Я не завжди досягаю поставлених цілей. Напевно, ставлю не зовсім реалістичні цілі. Треба починати з простих завдань. 

III. Узагальнюючі висновки.

Я навчилася аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі.

Я навчився аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі.

 

§ 2. Взаємозв'язок складових здоров'я. Чинники, що впливають на показники здоров'я населення.

Пригадайте, що ви вже вивчили

 Усі складові здоров'я пов'язані між собою й впливають один на одного. Чинники здоров'я взаємозалежні й можуть впливати на людину як позитивно, так і негативно.

Завдання 1. Неуспішність людини в соціумі може вплинути на її:

А фізичне здоров’я

Б психічний стан

В духовне здоров’я

Г емоційний стан

СТОРІНКА 4.

Завдання 2.

[+] Фізична, соціальна й духовна складові здоров’я не впливають на психічне здоров’я. 

[+] Головний чинник, що впливає на наше здоров’я здоровий спосіб життя, залежить від самої людини.

[—] Усі чинники здоров’я взаємозалежні і впливають на людину тільки позитивно.

[+] Людина може наслідувати від батьків як міцне здоров’я, так і схильність до певних захворювань.

Завдання 3. Схема «Чинники здоров'я».

Чинники здоров'я:

• спадковість;

• соціально-економічні;

• спосіб життя;

• система охорони здоров'я в країні;

• навколишнє середовище.

 

§ 3. Сфери життя людини. Планування життя

Пригадайте, що ви вже вивчили

Основними сферами життя людини є економічна, соціальна, політична й духовна сфери. Ґрунтуючись на власному світогляді, людина може визначати цілі свого життя та планувати його.

Завдання 1. Відповідність між сферою життя людини та її компонентами.

1 економічна — Б виробництво, обмін, споживання, розподіл

2 політична  — А держава, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, громадські організації

3 соціальна — В соціальні класи, соціальні групи, нації, родина

4 духовна — Г культура, мораль, наука, мистецтво (живопис, театр, література тощо).

1

2

3

4

Б

А

В

Г

СТОРІНКА 5.

Завдання 2. Людина може визначати мету й цілі свого життя та планувати його, ґрунтуючись на:

А порадах інших людей

Б власному світогляді

В прочитаних книгах

Г власних враженнях від життя

Завдання 3.

[+] На основі знань про сфери людського життя можна планувати своє власне життя.

[+] Людина самостійно обирає сферу діяльності для роботи, формує особисті стосунки з родиною, друзями, колегами.

[+] Планування життя не може бути довгостроковим.

[—] Людина як особистість може сформуватися навіть тоді, коли вона не живе в суспільстві, не пов’язана спільним життям з іншими людьми.

 

Практичне завдання № 2. Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя.

Завдання 1. Для чого я буду здійснювати довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя? Щоб бути в майбутньому успішною людиною.

Завдання 2. Власні довгострокові цілі в одній зі сфер життя: економічній, соціальній, політичній або духовній.

Соціальна: добре закінчити школу та написати ДПА, щоб поступити в коледж.

Соцыальна: добре написати ЗНО, щоб поступити у ВУЗ.

Завдання 3. Одна з власних дострокових цілей.

Добре закінчити 9 клас, щоб поступити в коледж.

В одинадцятому класі написати ЗНО на високі бали.

Завдання 4. Конкретний термін (дату) досягнення цілі. До кінця навчального року.

До кінця навчання в одинадцятому класі.

СТОРІНКА 6.

Завдання 5. Покроковий порядок дій, які необхідні для втілення цілі, розбитий на етапи.

Уважно слухати вчителя та виконувати домашнє завдання, додатково займатися самоосвітою, написати ДПА, успішно закінчити школу, скласти вступні іспити в коледж.  

Уважно слухати вчителя та виконувати домашнє завдання, додатково займатися самоосвітою, написати ЗНО, успішно закінчити школу, скласти вступні іспити у ВУЗ. 

Завдання 6.  Можливі перешкоди в ході виконання складеного плану та як їх можна уникнути або подолати? Я не бачу можливих перешкод, бо багато уваги приділяю навчанню.

Щоб не розгубитися на іспиті, більше уваги приділяти навчанню, взяти участь в пробному ЗНО.

Завдання 7. Зробіть висновки.

Я навчилась здійснювати довгострокове планування з урахування важливих сфер життя.

Я навчився здійснювати довгострокове планування з урахування важливих сфер життя.

Інші завдання дивись тут...

  • Katya
    Крутий сайт. Дякую за відповіді
    10 грудня 2020 20:07