Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 7.

Кросворд «Атрибут»

1. Розташування ознак чи критеріїв від найбільш важливих до найменш важливих (ієрархія).

2. Внутрішня спонука особистості до того, чи іншого виду активності, пов’язана із задоволенням певної потреби (мотив).

3. Особисте переконання, основа світогляду людини (кредо).

4. Поняття, що визначає важливість, першість (пріоритет).

5. Певна дія (послідовність дій), прийом (система прийомів), що дає можливість зробити, досягти чогось (спосіб).

6. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії (культура).

7. Особливий стан матерії, за якого біологічні організми відрізняються від неорганічних об’єктів наявністю процесів обміну речовин, росту, розвитку, розмноження (життя).

 

РОЗДІЛ  2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

§ 4. Взаємозв'язок складових фізичного здоров'я

Пригадайте, що ви вже вивчили

Здоровий спосіб життя забезпечується взаємозв'язаними принципами особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку.

СТОРІНКА 8.

Завдання 1. Правильні твердження щодо витрат енергії, рухової активності й адекватного харчування.

І. Якщо ми знаємо свої енерговитрати, то можна визначити, скільки необхідно з’їсти, щоб відновити витрачену енергію. II. Багато нових рухів ми легко освоюємо в дитинстві і не втрачаємо цю легкість освоєння із часом. III. Рухову активність необхідно чергувати з повноцінним відпочинок має випереджати втому. IV. Найкращий відпочинок — це лежання на дивані.

А лише І, IV

Б лише I, III

В лише ІI, III, ІV

Г лише І, III, IV

Завдання 2. Для того щоб харчування було раціональним, необхідно враховувати:

А тільки енергетичні витрати

Б запаси енергії, які вже є в організмі

В енергетичні витрати організму

Г енергію, що надходить із їжею

Завдання 3. Розгляньте світлини. Напишіть, чому з віком потреба в руховій активності знижується. Як це впливає на здоров'я?

Із збільшення віку людина менше потребує рухової активності, бо появляються перші хвороби, а також організм скоріше втомлюється.

СТОРІНКА 9.

Завдання 4. Рухова активність — це сумарна кількість різноманітних рухів за певний проміжок часу. Найкращим відпочинком є зміна видів діяльності.

 

§ 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут людини

Пригадайте, що ви вже вивчили

Існують різні види рухової активності, які визначаю за різними критеріями. Рухова активність позитивно впливає на благополуччя людини (фізичне, соціальне, психологічне).

Обсяг і характер рухової активності людини значною мірою залежить від її способу життя.

Завдання 1.

1. Вид рухової активності, у якому спортивні результати залежать від командної боротьби за досягнення спільних цілей, досягнення насамперед командного успіху, належить до діяльності:

А фізкультурної           В спортивно-ігрової

Б спортивної              Г фізкультурно-ігрової

2. Біг на спринтерські дистанції є прикладом навантаження:

А витривалого             В помірного

Б анаеробного             Г аеробного

3. Приклад високої рухової активності є:

А приготування їжі й миття посуди     В ранкова зарядка

Б прибирання житла                      Г веслування

Завдання 2.

[+] Безкисневий етап енергетичного обміну називають анаеробним, а кисневий аеробним.

[—] Під час безкисневого етапу організм отримує у 18 разів більше енергії, ніж під час кисневого.

[+] Аеробна активність характеризується виконанням активних рухів, наприклад ходьба, біг, плавання, підйом сходами, танці, баскетбол, теніс тощо, тобто це така активність, що триває достатньо довго.

[+] Рухова активність впливає на психологічне благополуччя людини.

СТОРІНКА 10.

Завдання 3. Гіпокінезія — це особливий стан організму , що виникає внаслідок недостатньої рухової активності. Гіподинамія — це сукупність негативних змін в організмі людини, що виникає в результат і тривалої гіпокінезії.

Завдання 4. Підпишіть, до яких видів рухової активності за її навантаження належать веслування та катання на санях.

1. Спортивно-ігрової.

2. Фізкультурно-ігрової.

 

§ 6. Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

Пригадайте, що ви вже вивчили

Особиста гігієна є однією з необхідних умов для нормального спілкування з іншими людьми. До складових особистої гігієни належать гігієна тіла, шкіри, волосся, нігтів, зубів, порожнини рота, одягу, взуття, сну, гігієна житла.

Завдання 1.

1. У підлітків через гормональні зміни в організмі більш активно працюють:

А слинні залози             В підшлункова залоза

Б залози шлунка            Г потові залози

СТОРІНКА 11.

2. Правильні твердження щодо складових особистої гігієни.

I. Особиста гігієна — одна з необхідних умов для нормального спілкування з іншими людьми. II. Особиста гігієна є невід’ємною частиною здорового способу життя, частиною загальної культури людини. III. Піт швидко набуває сильного запаху внаслідок розмноження в ньому вірусів. IV. Загальний план гігієнічних процедур для підлітків може бути таким: душ щодня (краще двічі на день), миття голови відповідно до тип волосся чищення зубів двічі на день, зміна нижньої білизни й шкарпеток щодня.

А лише І, ІІ, ІІІ              В лише ІІ, ІІІ, IV

Б лише ІІ, ІІІ                 Г лише І, ІІІ, IV

Завдання 2. Напишіть, що передбачає гігієна житла. Вологе прибирання, провітрювання, виділення пилу, прибирання речей, забезпечення вільного доступу світла.

Завдання 3. Особиста гігієна допомагає запобігти багатьом захворюванням , що їх спричиняють шкідливі мікроорганізми. Особливостями гігієни в підлітковому віці є душ щодня (краще двічі на день), миття голови відповідно до типу волосся, чищення зубів двічі на день, зміна нижньої білизни і шкарпеток щодня.

Інші завдання дивись тут...