Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 20

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

§ 10. Самореалізація у підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації

Пригадайте, що ви вже вивчили

Самореалізація — це максимальне розкриття творчих здібностей і талантів, відчуття повноти й осмисленості життя. Можна реалізовувати себе в професійній діяльності, у побутовому житті, у соціальних взаємозв’язках і стосунках.

Завдання 1.Правильні твердження щодо самореалізації.

І. Самореалізуватися — означає відобразити свій внутрішній світ у діяльності, показати його іншим людям. ІІ. Самореалізація не може відбуватися у побутовому житті. III. Природа надала людині внутрішні можливості, про які слід знати й якими навчитися користуватися під час самореалізації.

А лише І, ІІ                  В лише ІІ, ІІІ

Б лише I, ІІІ              Г усі правильні

Завдання 2. Доповнений перелік складових самореалізації і життєвого самовизначення.

1) професійна самореалізація;

2) соціальна самореалізація;    

3) творча самореалізація.

Завдання 3. Що людина має робити для самореалізації?

Для самореалізації людина повинна робити те, до чого в неї «лежить душа».

СТОРІНКА 21.

4. За малюнками напишіть, у якій сфері самореалізуються підлітки.

1. Музика;

2. Шахмати.

 

§ 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

Пригадайте, що ви вже вивчили

Самопізнання є необхідною умовою формування особистості, воно є засобом набуття власного досвіду. Самооцінка є важливою рисою особистості и регулятором поведінки. До чинників, що впливають на самооцінку людини, належать рівень її домагань, порівняння себе з іншими людьми за тими чи іншими критеріями щодо неї, її власні індивідуальні особливості и цінності.

Завдання 1.

1. Референтна група — це:

А наші однолітки             В люди, думка яких для нас не важлива

Б рідні нам люди             Г люди, думка яких є для нас важливою

2. Самооцінка — це:

А критичне ставлення до інших

Б визначення тільки власних переваг

В оцінка тільки власних недоліків

Г оцінка власних якостей і можливостей

3. Правильні твердження щодо самооцінки.

I. Чинники впливу на самооцінку діють безперервно. II. Самооцінка не змінюється залежно від обставин життя людини. III. На загальну самооцінку людини впливають її власні цінності.

А лише І, II                В лише II, III

Б лише І, III               Г усі правильні

СТОРІНКА 22

Завдання 2. Доповнення переліку чинників, які впливають на самооцінку людини.

Рівень домагань людини, порівняння себе з іншими людьми, думки інших людей, власні індивідуальні особливості й цінності.

Завдання 3.

[—] Самопізнання не є необхідною умовою саморозвитку особистості.

[+] Самопізнання сприяє набуттю психічного здоров'я і зрілості.

[—] Людині дуже легко пізнавати себе.

[+] Людина, яка має високий рівень знань, завжди впевнена в них.

 

§ 12. Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Самовизначення — це розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень, розуміння свого місця в суспільстві й призначення в житті. Кожна людина здійснює у своєму житті різні види самовизначення: визначає свої цінності й сенс свого життя, обирає своє місце й роль у системі суспільних відносин, отримує професію.

Завдання 1.

1. Формування цінностей , пошук відповіді на запитання : «Яким бути?», «Яких норм поведінки дотримуватися?» є самовизначенням:

А родинним                   В особистісним

Б професійним               Г стихійним

2. Пошук сенсу життя , вибір стилю й стратегії життя є самовизначенням:

А життєвим    Б професійним    В моральним     Г стихійним

СТОРІНКА 23.

3. Правильні твердження щодо самовизначення.

I . Самовизначення передбачає не лише вибір власної позиції, але й те, що цю позицію необхідно ще обстояти. II . Самовизначення не передбачає опанування підлітком різних міжособистісних і соціальних ролей. III . Професійне самовизначення передбачає отримання фахової освіти. IV. Самовизначення — це визначення своєї системи цінностей, на основі якої можна будувати своє життя.

А лише І, IV                 В лише II, III, IV

Б лише IІ, III                Г лише I, III, IV

Завдання 2. Напишіть, яка професія вам до душі і що необхідно зробити сьогодні для того, щоб отримання цієї професії стало для вас можливим.

Я б хотіла мати професію пов’язану з математикою тому, що вона легко мені вдається.

Я хочу стати електромеханіком, тому приділяю особливу увагу фізиці.

 

§ 13. Критерії І мотиви для вибору професії. Профорієнтація

Пригадайте, що ви вже вивчили

До головних мотивів вибору професії належать: престиж, високий рівень зарплати, кар'єрне зростання, умови роботи, інтерес. На вибір впливають здібності, схильність, бажання здобути визнання. Профорієнтація – це процес виявлення в людини схильностей до певною впливу діяльності.

Завдання 1.

1. Професіограма — це перелік:

А наших здібностей, схильностей і побажань щодо обраної професії

Б усіх професій, як і б ви хотіли обрати і до яких у вас є схильність

В ознак , як і описують ваше соціальне, психічне й духовне здоров’я

Г норм і вимог цієї професії до працівника

2. Правильні твердження щодо профорієнтації.

I. Вивчаючи інформацію про професії, ніколи не порівнюйте вимоги зі своїми

можливостями. II. Остаточне рішення щодо обрання професії має бути виключно вашим власним рішенням. III. Обираючи професію, треба враховувати, що кожна професія вимагає в людини певних здібностей, умінь, особистісних якостей.

А лише І, IІ      Б лише I, III      В лише II, III      Г усі правильні

СТОРІНКА 24.

Завдання 2.

[+] На вибір професії не може впливати позиція батьків, друзів, учителів.

[+] На вибір професії впливають здібності й схильності людини, її бажання здобути суспільне визнання.

[+] Важливим критерієм професійного самовизначення є інформованість.

[+] Обирати професію необхідно виключно за її перспективами на ринку праці.

 

Практичне завдання № 5. Розрахунок калорій харчового раціону відповідно до енергозатрат організму

Завдання 1.

Позначення

Тип

Професії

П

Людина – природа

Садівник, еколог, ветеринар, ландшафтний дизайнер, лісник тощо

Т

Людина – техніка

Інженер, механік тощо

З

Людина – знакова система

Бухгалтер, програміст, економіст, бібліотекар, нотаріус, редактор, інспектор, історик, математик тощо

Х

Людина – художній образ

Дизайнер, художник, модельєр, режисер, архітектор, письменник, музикант, актор, композитор тощо

Л

Людина – людина

Медик, правозахисник, педагог, журналіст, секретар тощо

Завдання 2. Тест.

з/п

Тип спеціальності

(за ознакою предмета праці)

 

П

 

Т

 

З

 

Х

 

Л

«+» чи «-»

1

Легко (без внутрішньої скутості) спілкуюся а новими людьми

0

0

0

0

1

2

Охоче й довго можу щось майструвати (або лагодити, шити, в’язати)

0

1

0

0

0

+

3

Намагаюся надати навколишньому середовищу краси (кажуть, що це мені вдається)

0

0

0

1

0

4

Охоче доглядаю за рослинами (тваринами)

1

0

0

0

0

5

Охоче й довго можу що-небудь підраховувати, обчислювати або креслити

0

0

1

0

0

+

6

Охоче проводжу час із однолітками або молодшими, коли їх потрібно чимось зайняти, захопити справою чи допомогти

0

0

0

0

1

+

7

Охоче й часто допомагаю старшим доглядати за тваринами (рослинами)

1

0

0

0

0

8

Роблю мало помилок у письмових роботах

0

0

1

0

0

+

9

Мої вироби (ті, що я роблю своїми руками) зазвичай викликають неабиякий інтерес

0

2

0

0

0

10

Дорослі вважають, що в мене е здібності до певного виду мистецтва

0

0

0

2

0

+

11

Охоче читаю про рослинний (тваринний) світ

1

0

0

0

0

+

12

Беру активну участь у художній самодіяльності

0

0

0

1

0

13

Охоче читаю про механізми, машини, прилади

0

1

0

0

0

14

Довго можу розгадувати головоломки або сидіти над складними завданнями, кросвордами, ребусами, мені подобається це

0

0

2

0

0

+

15

Легко улагоджую суперечки між однолітками або молодшими

0

0

0

0

2

16

Дорослі вважають, що в мене є здібності до роботи з технікою

0

2

0

0

0

17

Результати моєї творчості схвалюють навіть не знайомі мені люди

0

0

0

2

0

+

18

Дорослі вважають, що в мене є здібності до роботи з біологічними об’єктами (рослинами або тваринами)

2

0

0

0

0

19

Мені вдається докладно й зрозуміло для інших висловлювати думку в письмовій формі

0

0

2

0

0

+

20

Майже ніколи ні з ким не сварюся

0

0

0

0

1

+

21

Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди

0

1

0

0

0

22

Без особливих зусиль засвоюю іноземні слова

0

0

1

0

0

23

Я часто допомагаю незнайомим людям

0

0

0

0

2

+

24

Довго можу займатися улюбленою справою (музикою, малюванням тощо)

0

0

0

1

0

+

25

Намагаюся вплинути на процеси розвитку рослин

(живих організмів), поліпшити, змінити їх

2

0

0

0

0

26

Люблю дізнаватися про будову механізмів машин, приладів

0

1

0

0

0

27

Мені зазвичай удається переконати однолітків або молодших у доцільності тих чи інших дій

0

0

0

0

1

+

28

Охоче спостерігаю за тваринами та рослинами

1

0

0

0

0

29

Люблю читати літературу, яку багато хто вважає нудною (науково-популярну, публіцистику, літературну критику)

0

0

1

0

0

+

30

Намагаюся зрозуміти секрети майстерності працівників мистецтва та відтворювати їхні дії

0

0

0

1

0

 

Набрані бали за кожним типом професій

1

1

7

4

4

 

Завдання 3. Максимальне число буде в колонках, відповідних найбільш підходящим типам професій.

Завдання 4. Висновок.

Я навчилася виявляти свої професійні схильності та дізналася, що я «людина – знакова система», тобто людина з математичним складом мислення.

Я навчився виявляти свої професійні схильності та дізнався, що я «людина – знакова система», тобто людина з математичним складом мислення.

Інші завдання дивись тут...