Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 27.

§ 14. Природа і види емоцій. Поняття емоційної зрілості

Пригадайте, що ви вже вивчили

Емоції — це особливий стан, що виявляється в переживанні значущих подій. Емоції виконують важливі функції: регулювальну, комунікативну, захисну. Психологи виділяють різні види емоцій: позитивні, нейтральні, негативні й амбівалентні.

Завдання 1.

1. Слово «емоція» походить від латинського emoveo, що означає:

А радувати                          В викликати інтерес

Б приносити задоволення         Г хвилювати, збуджувати

2. Упевненість у собі є емоцією:

А Позитивною               В негативною

Б нейтральною              Г амбівалентною

3. Уміння керувати своїми емоціями та виявляти їх у тій формі, що прийнятна в суспільстві,— це:

А амбівалентність                В емоційна вразливість

Б емоційна зрілість              Г емоційність

СТОРІНКА 28.

Завдання 2. Регулювальна функція полягає в тому , що емоції беруть участь у мотивації поведінки людини, спрямовують і регулюють її. Завдяки емоціям люди краще розуміють один одного — це функція емоцій, яку називають комунікативною.

Завдання 3. Під світлинами підпишіть, які види емоцій на них представлені (позитивні, нейтральні, негативні, амбівалентні).

1. радість (позитивні);          2. здивування (нейтральні).

 

§ 15. Саморегуляція. Методи самоконтролю

Пригадайте, що ви вже вивчили

Саморегуляція — це здатність людини керувати собою на основі знань про свої психологічні особливості. До методів саморегуляції належать: самопідбадьорення,  самонаказ, самонавіювання, самоприклад, самоконтроль. Самоконтроль — це сукупність властивостей, пов'язаних з усвідомлення людиною самої себе та здатність контролювати себе.

Завдання 1.  

1. Якщо людина може помилятися, але усвідомлює це й виправляє помилки, то в неї рівень самоконтролю:

А високий      Б середній         В низький         Г сучасний

СТОРІНКА 29.

2. Високий рівень самоконтролю передбачає, що людина:

А ніколи не робить помилок      В здійснює самооцінку

Б завжди діє спонтанно           Г завжди весела

3. Правильні твердження щодо саморегуляції.

I. Рушійною силою саморегуляції є воля. II. До методів саморегуляції належать самонавіювання і самопримус. III. До методів саморегуляції належать самоаналіз і самоконтроль. IV. Саморегуляція не потребує зусиль, здійснювати її легко.

А лише І, IV

Б лише І, II, III

В лише ІІ, ІІІ, IV

Г лише І, ІІІ, IV

Завдання 2. Доповнений перелік ознак високого рівня самоконтролю.

1) людина має мету й визначає, що потрібно зробити для її досягнення ;

2) людина вміє раціонально розподіляти свій час;

3) людина перевіряє, чи все виконано правильно;

4) людина виправляє допущену помилку

5) людина здійснює самооцінку;

6) людина запам'ятовує й ураховує всі свої успіхи й помилки, щоб у майбутньому краще контролювати себе.

Завдання 3. Під світлинами напишіть, як ви будете навчати своїх дітей здійснювати саморегуляцію і самоконтроль. Які власні якості вам для цього знадобляться? Щоб навчити дітей самоконтролю треба з дитинства привчати їх до порядку і навчити їх виправляти власні помилки.

Інші завдання дивись тут...