Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 30.

§ 16. Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

Пригадайте, що ви вже вивчили

Важливо хотіти навчатися, розуміти, що навчання с роботою, яка вимагає свідомих зусиль. Навчання стає  більш ефективним, якщо освітній процес поділяється на окремі етапи, кожен з яких має свою мету.

Завдання 1.

1. Пасивне навчання передбачає:

А що головною дійовою особою в процесі навчання є вчитель

Б що учень є активним учасником процесу навчання

В що учень навчається самостійно

Г що учень може виконувати роль викладача

2. За ваше навчання відповідає:

А учитель     Б родина       В ваші друзі       Г ви самі

3. Правильні твердження щодо умов ефективного навчання.

І. Навчання має бути пов’язане із практикою. ІІ. Процес навчання та відповідальність за нього є суто особистою справою, яку неможливо передоручити комусь іншому. ІІІ. Навчання — це робота, що вимагає свідомих зусиль.

А лише І, IІ

Б лише І, III

В лише ІІ, ІІІ

Г усі правильні

Завдання 2. Ефективність активного навчання вища, ніж пасивного, оскільки створює умови для творчості, особистого розвитку, формує самостійність і розуміння особистої відповідальності за своє навчання.

Завдання 3. Доповнення переліку ознак активного навчання.

Активне навчання передбачає, що кожний має право на:

1 ) особистісне зростання в процесі навчання ;

2 ) діалог з іншими учасниками процесу;

СТОРІНКА 31

3 ) власні висловлювання й запитання;

4 ) обстоювання власної думки;

5 ) помилку.

Завдання 4. Найважливіші умови мого ефективного навчання.

1. Обираю мету, визначаю чого хочу досягти.

2. Планую час, виконую завдання організовано та зосереджено.

 

§ 17. Індивідуальні особливості сприйняття і навчання

Пригадайте, що ви вже вивчили

Індивідуальний стиль навчання виявляє внутрішні ресурси людини, що можуть відрізнятися провідним каналом сприйняття інформації. За провідним каналом сприйняття інформації серед людей виділяють візуалів, аудіалів, кінестетиків.

Завдання 1.

1. Візуальний стиль навчання передбачає:

А читання текстів уголос               В виготовлення моделей з паперу

Б діалог, обговорення в парах        Г записи, позначки на полях

2. Кінестетичний стиль навчання передбачає:

А використання таблиць, схем

Б проведення експериментів

В повторювання матеріалу вголос

Г перегляд відеофільмів

3. Правильні твердження щодо індивідуальних особливостей сприйняття й навчання.

I. Для кожної людини характерний індивідуальний стиль навчання. II. За видами аналізаторів учені виокремили різні види сприйняття: зорове, слухове, дотикове, кінестетичне, нюхове й смакове. ІІІ. У процесі навчання кінестетик завжди намагається щось самостійно робити з предметами.

А лише І, IІ

Б лише І, III

В лише ІІ, ІІІ

Г усі правильні

СТОРІНКА 32.

Завдання 2. Візуали — люди, які сприймають більшу частину інформації за допомогою очей (зорового аналізатора). Аудіали найкраще сприймають інформацію через вуха (слухового аналізатора). Кінестетики — люди, які сприймають більшу частину інформації за допомогою аналізаторів дотику, нюху, смаку.

Завдання 3. Під світлинами підпишіть, які види сприйняття на них зображені.

1. візуальне              2. кінестетичне                3. візуальне

 

Практичне завдання № 6. Визначення індивідуального стилю навчання

Канал сприйняття інформації

Особливості навчання

Зоровий

Можете покладатися на свою зорову пам’ять і засвоювати навчальний матеріал за допомогою візуальних засобів (відео, книги, малюнки, схеми тощо

Слуховий

В процесі навчання використовуйте розмовну й слухову активність, беріть участь у дискусіях, семінарах, слухайте лекції

Тактильний

Вчіться в безпосередньому контакті з предметами навчання, використовуйте для навчання створення практичних моделей, проведення експериментів.

Якщо різниця між двома показниками не більша 2, то це означає, що у вас добре розвинені два канали сприйняття інформації, якщо різниця між трьома показниками не більша 2, то це означає, що у вас добре розвинені три канали сприйняття інформації.

ТЕСТ.

[+] 1. Я запам’ятовую матеріал краще, коли записую його.

[+] 2. Я завжди роблю безліч записів.

[—] 3. Я візуально пам’ятаю малюнки, слова, цифри.

[—] 4. Я вважаю відео- і телепрограми найкращими способами навчання.

[+] 5. Коли я читаю, то завжди, підкреслюю те, що важливо, для кращого запам’ятовування.

СТОРІНКА 33.

[+] 6. Я користуюся кольоровими олівцями, щоб виділити необхідний матеріал  для запам'ятовування.

[+] 7. Мені потрібні письмові роз’яснення до вправ, які я виконую.

[—] 8. Сторонні шуми дратують мене під час занять.

[+] 9. Я звик дивитися на людей, щоб зрозуміти, про що вони говорять.

[+] 10. Мені краще працювати в кімнаті з плакатами, ілюстраціями та схемами, розміщеними на стінах.

[+] 11. Я запам'ятовую краще, якщо проговорюю нову інформацію вголос.

[—] 12. Я краще засвоюю матеріал, слухаючи лекції та аудіозаписи, ніж читаючи.

[+] 1З. Мені потрібні усні настанови до вправ.

[—] 14. Сприйняття на слух допомагає мені думати.

[—] 15. Я люблю вчитися й думати під музику.

[—] 16. Я легко розумію сказане, навіть тоді, коли не бачу людини, яка говорить.

[+] 17. Я зазвичай не запам’ятовую самих людей, але пам’ятаю, про що вони

[—] 18. У мене хороша пам’ять на почутий лише один раз жарт.

[—] 19. Я легко розпізнаю людей за голосами.

[+] 20. Вмикаючи телевізор, я більш е слухаю, ніж дивлюся.

[+] 21. Я приступаю до вправи, не звертаючи уваги на пояснення до неї.

[—] 22. Мені потрібні часті перерви під час занять або роботи.

[+] 23. Я ворушу губами, коли читаю мовчки.

[—] 24. Я не люблю займатися за партою і, якщо можливо, уникаю цього.

[+] 25. Я нервую, коли довго не рухаюся.

[+] 26. Я думаю краще, якщо перебуваю в русі, наприклад ходжу.

[—] 27. Рухомі об’єкти сприяють запам’ятовуванню.

[—] 28. Мені подобається будувати, моделювати, щось робити власноруч.

[+] 29. Я люблю фізичну активність.

[—] 30. Я із задоволенням колекціоную монети й марки.

Обробка результатів:

Підсумок (стосується зорового сприйняття)  [7] – сума позначок «+» з 1-го по 10-й пункт.

Підсумок (стосується слухового сприйняття) [4] – сума позначок «+» з 11-го по 20-й пункт.

Підсумок (стосується тактильного сприйняття) [5] – сума позначок «+» з 21-го по 30-й пункт.

Найбільший результат [7].

Різниця між показниками зорового і тактильного сприйняття не більша 2.

СТОРІНКА 34.

Висновок.

Я навчилася (або навчився) визначати індивідуальний стиль навчання і визначила, що у мене зорове сприйняття найкраще, тому можу покладатися на свою зорову пам’ять і засвоювати навчальний матеріал за допомогою візуальних засобів (відео, книги, малюнки, схеми тощо). Оскільки різниця між показниками зорового і тактильного сприйняття не більша двох, тому також можу навчатися в безпосередньому контакті з предметами навчання, використовуючи створення практичних моделей, проведення експериментів.

Інші завдання дивись тут...

  • ученик
    Ерунда полная, ответы не правильные
    4 лютого 2020 16:36
  • Милана
    Ответы правильные , СПАСИБО)
    3 лютого 2022 10:51